]]>

Kompetenceudvikling i tre forskellige ledelsesroller

Uanset om du leder processer, projekter eller en afdeling, skal du få mennesker til at arbejde sammen. Men dit perspektiv og dine ledelsesgreb kan være vidt forskellige, alt efter hvem du er, og hvad du skal. Her får du Djøfs bud på, hvordan du kan styrke dine kompetencer i de tre forskellige roller: personaleleder, projektleder eller procesleder.

16.12.2019

Her er tre hurtige spørgsmål til din afklaring af, hvilken kompetenceudvikling du skal kigge i retning af:

  1. Er dine opgaver primært afhængige af langvarige relationer med faste leverancer i fx et fagligt team? Så skal du gå efter et kursus eller en uddannelse i ledelse.
  2. Står du ofte i spidsen for større eller mindre projekter, hvor du skal nå afgrænsede mål og håndtere skiftende interessenter? Så skal du vælge et kursus eller en uddannelse i projektledelse.
  3. Arbejder du primært med forandringsprocesser eller udviklingsforløb, hvor du enten refererer til et ledelsesteam eller har ansvar for processen? Så er et godt valg en uddannelse i procesledelse.

Og lad os så dykke ned i hver af de tre ledelsesroller.

Når du har personaleansvar for fx en afdeling eller i et team

Hvis du er chef for en gruppe medarbejdere, så forventer de:

  • at du sætter retningen, strategiske, taktisk og operationelt
  • at du leder nedad, opad og til siden til teamets bedste
  • at du udvikler dem og dig selv til at præstere optimalt

Som leder skal du have organisatorisk (og ofte politisk) tæft. Du skal skabe mening, motivation og engagement. Du skal forstå gruppedynamikker og personligheder. Du skal kommunikere klart og autentisk. Du skal udvise autoritet og gennemslagskraft. 

Det kræver træning og dedikation at blive god til det håndværk og det holdspil, som ledelse er. 

Er du ny i lederjobbet, kan du med fordel vælge ledertræning, som har fokus på grundlæggende ledelsesredskaber, medarbejderudvikling og kommunikation. Som erfaren leder er det vigtigt at holde dig ajour med nye strømninger og dagsordener inden for ledelse. 

Men uanset din erfaring og dit ledelsesniveau i organisationen er det at være leder en personlig udviklingsrejse, som aldrig stopper. Derfor fylder det personlige lederskab rigtig meget i de fleste lederudviklingsforløb. 

Det personlige element er også en stor del af de forskellige kurser og uddannelser i ledelse hos Djøf. 

Her kan du vælge mellem forskellige lederuddannelser både med og uden ECTS-point, som styrker dit ledelsesrepertoire og dig som leder. Du kan også vælge at tage et kortere kursus, hvor du bliver trænet i konkrete redskaber eller får indblik i ny viden.

Har du brug for gode råd til, hvilken lederudvikling du skal vælge, så kontakt videnudviklingschef Rikke Bay Andreasen på dk¤djoef¤rba eller ringe på 33 95 97 44. 

Når du er projektleder

Har du stået i spidsen for bare ét projekt, så ved du, at det er en helt særlig måde at arbejde på. 

Fordi projekter er organiseret, som de er, skal du som projektleder have stærke kompetencer inden for styring, ledelse og interessenthåndtering. Det er også en god idé at have en hel række forskellige projektmodeller og værktøjer, som du kan trække på, alt efter hvilken type projekt du skal lede. 

En af dine fornemmeste opgaver som projektleder er at rydde sten af vejen for projektgruppen. Du skal sørge for, at målsætningerne er klare, og at rammerne og økonomien er på plads. 

Så kan gruppen koncentrere sig udelukkende om at nå sine leverancer til tiden i den aftalte kvalitet.

Derfor skal du være godt klædt på til både at formidle og forhandle, når du rapporterer til og indgår aftaler med din styregruppe og andre relevante interessenter. Her er dine evner til at estimere fx ressourcer og vurdere risici afgørende. Og har du en veludviklet taktisk sans og en næse for diplomati, skader det bestemt heller ikke.

I forhold til din projektgruppe skal du være en mester til at motivere og skabe engagement. Du kan med fordel søge træning i at afstemme forventninger og håndtere konflikter og dilemmaer. 

Hos Djøf kan du vælge mellem en række forskellige kurser og uddannelser i projektledelse, som alle klæder dig på med forskellige ledelsesgreb og metoder til at få succes som projektleder.

Har du brug for gode råd til, hvilken kompetenceudvikling i projektledelse du skal vælge, så kontakt videnudviklingschef Steen Odmand Jørgensen på dk¤djoef¤soj eller 33 95 98 52. 

Når du leder forandringsprocesser eller udviklingsforløb

Som procesleder er dit fokus at få mennesker til at spille effektivt sammen mod et fælles mål. Du kender opdraget, men vejen derhen er ukendt. 

Det vigtigste er, at du kan holde processen på sporet og rydde mulige forhindringer af vejen. Det kan eksempelvis være organisationens kultur eller strukturer, der kan komplicere eller obstruere forløbet. 

I arbejdet med at flytte mennesker og processer har Djøf identificeret tre vigtige kompetencer:

1. At kunne lytte aktivt og stille de rette spørgsmål

2. At kunne facilitere processer med veltimede interventioner

3. At forstå organisationers og menneskers samspil i forandringsprocesser.

Det lyder måske enkelt, men det kræver træning at bruge dem konstruktivt og med succes, så du får mennesker til at finde sammen og bidrage aktivt. Hver proces involverer forskellige mennesker og byder på forskellige udfordringer. 

Derfor skal du vælge kompetenceudvikling, som giver dig et væld af metoder, du senere kan vælge imellem, når du designer og driver den enkelte proces fremad. Det giver dig større sandsynlighed for succes, når du kan vælge metode, ud fra hvad processen skal bidrage med, end hvis du forsøger at presse processen ind i én bestemt metode. 
 
Derfor har Djøf udviklet flere længerevarende forløb, der kan give dig konkrete redskaber og metoder, der styrker de tre vigtige kompetencer. 
 
’Proceskonsulentuddannelsen’ giver dig både et fyldigt metodeapparat og en sikkerhed i at agere som procesleder gennem træning i blandt andet spørgeteknik, intervention og procesdesign.
 
’Faciliteringsuddannelsen’ styrker dine kompetencer som mødefacilitator, uanset om du har ansvar for korte møder eller månedlange processer.
 
’Organisationspsykologiuddannelsen’ giver dig kendskab til teorier og de nyeste tendenser inden for psykologisk udvikling af organisationer og mennesker. Du får inspiration og viden, der er brugbar, når du skal flytte mennesker eller organisationer.  
 
Er du i tvivl, om en uddannelse i procesledelse er det rigtige for dig, så kontakt videnudviklingschef Steen Odmand Jørgensen på dk¤djoef¤soj eller 33 95 98 52.