]]>

7 kompetencer du skal mestre, hvis du vil være digital frontløber

Hvis du ikke allerede er stormester i digital transformation eller agil ninja, kan du starte med at få det sorte bælte i de her 7 digitale kompetencer.

16.12.2019

”Digitalisering handler ikke kun om at installere software. En effektiv digital transformation forandrer organisationens strukturer, processer og målsætninger. Og den forandrer dig.”

Magnus Christensson er partner i Reload, og han rådgiver dagligt virksomheder og offentlige organisationer om, hvordan de arbejder med digital udvikling og digital transformation.

Han oplever, at danske virksomheders digitale parathed har udviklet sig positivt i løbet af de senere år. De virksomheder, som er på vej mod det sorte bælte i digitalisering, forstår at udvikle ledere og medarbejdere, så den enkeltes kompetencer følger med udviklingen i organisationen.

Her får du Magnus’ bud på, hvilke 7 kompetencer du og din organisation skal mestre for at gennemføre succesfulde digitale transformationer og arbejde effektivt med digitalisering.

1. Du skal have digital indsigt og forstå teknologi, men du behøver ikke at kunne kode

Du skal ikke være ekspert i it-arkitektur eller kunne skrive kode til jeres nye platform. Men er du en af dem, der leder, bidrager til eller repræsenterer forretningen i en udviklingsproces, kan du med fordel starte med at øge dit digitale mindset. 

Du skal forstå, hvordan det er at arbejde med det digitale, og hvordan det påvirker dine arbejdsprocesser og de forventninger, du kan have til fx leverancer, fremdrift og budgetstyring.

Magnus understreger, at du kommer længst, hvis du har en grundlæggende forståelse for, hvordan den pågældende teknologi virker, og hvilke digitale muligheder den bringer med sig

Når du har den indsigt, kan du bedre give sparring og mod- og medspil samt bidrage konstruktivt til dialogen i udviklings- eller driftsteamet.

2. Du skal have en god strategisk forståelse

Teknologi kan gøre det muligt for dig fx at arbejde sammen med andre på nye måder, at dele information hurtigere, at træffe bedre beslutninger lokalt, at automatisere processer eller at kommunikere på flere platforme. 

Men teknologi kan også skabe udfordringer og stille nye krav til dine kompetencer.

Organisationen forventer, at du træffer flere beslutninger, at du genererer og bruger mere information hurtigere, og at du spiller en aktiv rolle i fx at monitorere, planlægge og justere automatiserede processer.

Du skal derfor have en bredere og mere strategisk forståelse af organisationen og dens formål, og du skal have fuldstændig styr på de rammer, du skal agere under, og den retning, du skal følge.

3. Du skal mestre at arbejde agilt

Arbejdet med teknologi er ofte så komplekst, at én person ikke kan løse det alene. Det kræver et team. 

Når det kommer til det digitale, kan du og dit team med fordel arbejde efter agile principper. I skal etablere en proces, som er fokuseret på ’outcome’ frem for ’output’, hvor I sammen begrænser risici ved at arbejde målstyret frem for planstyret. Processen skal binde ressourcer og tid sammen, men resultatet skal være fleksibelt. 

Succes med agile projekter kræver, at alle kompetencer er i spil for at løse opgaven, og at du og teamet arbejder åbent og tværfagligt. En vigtig ingrediens er, at teamet lærer løbende og ændrer retning efter det, der virker i virkeligheden. 

Derfor skal du være god til at lære af handling og udfordringer – og frem for alt god til at løse problemer.

4. Du skal finde de mest relevante problemer at løse

Et er at bidrage til eller lede digitale udviklings- og driftsprojekter, noget andet er at identificere og forme de forretningsmuligheder og problemstillinger, det er relevant at arbejde med.

Det er derfor vigtigt, at du kan finde det relevante problem – det, der er værd at løse. 

Magnus oplever, at i store og traditionelle virksomheder og organisationer bliver det ofte løsningerne, der finder problemerne, og ikke omvendt. Er din organisation en af dem, skal du arbejde for, at I gør op med den tankegang, hvis jeres mål er at få succes med digital udvikling. 

Du skal bidrage til, at din organisation kan gennemskue og prioritere, hvilken forretningsværdi et problem har, og om det er værd at gå efter. Vejen til at finde det relevante problem kan være at se nærmere på jeres kunder eller brugere.

5. Du skal være parat til at teste og justere, teste og justere, teste og justere...

Løsningen på de gode problemer er med stor sandsynlighed ikke at gøre, som I plejer. I stedet skal du bidrage til, at I finder nye, interessante og mere meningsfulde måder at løse problemet på.

Det essentielle er at tage udgangspunkt i kunder eller brugere og teste din løsning hos dem. Du skal derfor evne at forestille dig og skabe løsningsforslag, du kan teste hurtigt, billigt og med lav risici. 

Formålet er, at I hurtigt skal blive klogere på, om brugerne er tilfredse, og om fx dit budget holder. Efter testen ved I også, hvad I skal justere for at forbedre jeres løsning. Der er et utal af måder, du kan teste din løsning på med hjælp fra både kvantitative og kvalitative metoder. 

Det vigtigste er, at du ikke springer testen over.

6. Du skal tænke agilt, allerede når du indgår samarbejdet med en leverandør

Flere af de virksomheder, Magnus rådgiver, arbejder stadig med digitalisering efter vandfaldsprojektmodeller. 

Han peger på, at det skaber en falsk tryghed at specificere alt i detaljer up front, fordi det harmonerer dårligt med den digitale virkelighed, hvor behov og muligheder ændrer sig hurtigere, end projekter kan være færdige. 

Du skal i stedet have din agile tilgang med, allerede når du indgår aftaler og etablerer et samarbejde med en leverandør eller en samarbejdspartner, og du skal sørge for at opkvalificere dine kompetencer inden for indkøb og bestilling af digitale opgaver.

Du kan nå langt, hvis den agile tankegang gennemsyrer din opgaveløsning uanset form og indhold.

7. Du skal være stormester i agil forandringsledelse

Mange af de nye måder at arbejde med teknologi på spreder sig til resten af organisationen. Magnus forudser, at arbejdsmetoderne også bliver praksis i de udviklingsprojekter, hvor teknologi spiller en mindre rolle. 

Alle i organisationen kommer til at arbejde efter agile principper, og det vil være en stor forandring for mange. Derfor er det nødvendigt at være god til forandringsledelse, hvis du leder eller arbejder med digitalisering. 

Hvis du er leder, skal du bruge mere tid på leadership end på management. Du skal involvere medarbejderne i en klar vision, som organisationen kan arbejde i retning af, og du skal styre på rammerne frem for at styre på indholdet. Du skal have forståelse for og oparbejde praktisk erfaring med at lede en agil proces, hvor du løbende justerer mål, aktiviteter og investeringer på baggrund af den virkelighed, organisationen står i. 

Endelig skal både ledere og medarbejdere være med til at skabe en digital innovationskultur, hvor alle har mod til og mulighed for at deltage i og bidrage til udviklingen af digitale forbedringer og innovative tiltag, der skaber værdi for jeres kunder eller brugere. 

Det var de 7 kompetencer. Vi håber, at du er blevet klogere på, hvor du skal sætte ind med træning på din vej mod det sorte bælte. 

Få rådgivning om din kompetenceudvikling

Du kan vælge mellem et bredt udvalg af kurser, der understøtter din kompetenceudvikling inden for det digitale felt. Kontakt videnudviklingschef Steen Odmand Jørgensen på dk¤djoef¤soj eller ring på 33 95 98 52, hvis du har brug for sparring om, hvad der er det mest relevante kursus for dig.