]]>

3 typiske faldgruber, når du taler og skriver

Når din kommunikation virker, er din modtager ikke i tvivl. Til gengæld skaber upræcis og sløset formidling hurtigt gnidninger i relationer og processer. På Djøfs kurser lærer du at styre uden om de typiske faldgruber, når du taler eller skriver.

07.09.2021

God kommunikation er afgørende for et frugtbart samarbejde, for en fængende præsentation og for en præcis formidling af din faglighed.

Hvordan du kommunikerer, afhænger af konteksten og modtageren, men også af, at du har forskellige redskaber at trække på, når du skriver mails, diskuterer på møder, udarbejder oplæg og rapporter, holder præsentationer eller samarbejder med andre.

Fordi du taler og skriver hver dag, er det vigtigt, at du en gang imellem stopper op og ser din kommunikation efter i sømmene.

Hvornår har du sidst tænkt over:

  • Hvordan din kommunikation bidrager til, at du lykkes i dit arbejde eller med det næste projekt?
  • Hvordan du bedst præsenterer dine pointer i rapporter eller på afdelingsmødet?
  • Hvordan du bruger feedback fra en kollega eller underviser til at forbedre din formidling?

Her får du mulighed for at dykke ned i tre af de typiske faldgruber, vi alle kan falde i, når vi kommunikerer, og få svar på, hvordan du bliver klædt på til at styre uden om dem.

1. Faldgrube: Du tænker faglighed og resultat først og gemmer formidlingen til allersidst

Det her er en af de helt klassiske faldgruber. Når du arbejder, dykker du dybt ned i de faglige aspekter og har blikket rettet mod målet. Formidlingen af produktet eller resultaterne tænker du måske først på i slutningen af en proces. Men du kan ende med at stå med et projekt, der går i glemmebogen, en rapport, der aldrig bliver læst, eller vigtige faglige pointer, der går tabt.

’Kommunikationsuddannelsen – strategi og eksekvering’ lærer du at gøre din kommunikation til et strategisk redskab. Du bliver trænet i, hvordan du tænker kommunikation tidligt ind og lægger kræfter i det strategiske benarbejde. Du lærer at bruge både journalistiske, retoriske og psykologiske værktøjer, så du kan eksekvere din kommunikation langt mere effektivt og skabe større mening og handling hos dine vigtige interessenter.

Når du tænker formidling tidligt ind i en opgave, en proces eller et projekt, kan du faktisk levere et bedre resultat og lykkes bedre fagligt.

2. Faldgrube: Du maser luften ud af din modtager med tung faglingo i dine tekster

Du kan sikkert genkende, hvor dræbende det kan være at læse et oplæg eller en anden tekst, som er spækket med passivt sprog, knudrede sætninger og fagtermer, som du ikke er helt inde i.

Vi kan alle komme til at gå i den fælde, når vi vil formidle grundigt og detaljeret. Men det kan gøre teksten svær at læse, og i værste fald kan formålet eller konklusionen blive næsten umulig at afkode, og de vigtige pointer kan forsvinde i tunge fagtermer.

På kurset ’Faglig formidling – klart og præcist’ bliver du trænet i at skrive med både sproglig lethed og faglig tyngde. Du får en solid sproglig værktøjskasse fuld af konkrete skriveredskaber, og du lærer at producere klare og præcise tekster på kortere tid.

Som sidegevinst øger du din skriveglæde, fordi du lærer at arbejde ud fra en effektiv skriveproces.

3. Faldgrube: Du kommer til at lyde undskyldende eller brysk, når du sælger dit budskab

Går du nogle gange fra samtaler eller møder med en følelse af, at du ikke fik udtrykt din faglige viden eller dine synspunkter godt nok? Eller har du svært ved at udtrykke dine budskaber uden at virke undskyldende eller brysk?

Hvis du oplever, at dine hensigter bliver misforstået, eller der er noget, der støjer eller er svært i dine relationer, kan du med fordel lære at kommunikere mere assertivt.

At være assertiv handler om at give udtryk for dine holdninger og synspunkter klart, selvsikkert og med respekt for både dig selv og andre. Når du kommunikerer assertivt, møder du andre med større ro og selvsikkerhed, og det øger kvaliteten i dine langvarige relationer, og når du starter et nyt samarbejde med kunder, kolleger eller samarbejdspartnere.

På kurset ’Assertiv kommunikation’ bliver du trænet i at komme igennem med dine budskaber på en effektiv og respektfuld måde, så du lykkes med at formidle din faglige viden. Du får masser af vejledning, gode råd og feedback, så du er klar til at være mere assertiv, både i tanke og handling.

Få gode råd til, hvilke dele af din kommunikation du skal udvikle

Kommunikation er ikke enkelt, og du kan støde på en del forskellige udfordringer.

Måske genkender du nogle af de her situationer:

  • Du gør, som du plejer på møder, selvom scenen er skiftet fra mødelokalet til et virtuelt møderum.
  • Du bliver nervøs eller spiller en rolle, når du tager ordet på møder eller præsenterer for flere.
  • Dit lidt urolige kropssprog eller en usikker stemmeføring slører dine pointer.
  • Andre ender med at vinkle dit budskab politisk, fordi du vil være så nøgtern og saglig som muligt.
  • Du bruger næsten altid den samme måde at visualisere forskellige data på i fx rapporter.

Heldigvis kan du med træning lære at styre uden om langt de fleste faldgruber.

Ida Fredslund Hinrichsen sparrer hver dag med medlemmer om, hvordan de træner og udvikler deres kommunikation, og hvilke kommunikationskurser der kan klæde dem på til at tackle deres udfordringer.

Har du brug for sparring, så kontakt Ida på ifh@djoef.dk eller 33 95 98 99.