Arrangement

Kan vi måle os til velfærd?

Gratis for medlemmer

Hvad handler arrangementet om?

Brugen af performance management er eksploderet de seneste år, og der opstilles Key Performance Indicators på alle niveauer af de offentlige organisationer. Men kan vi måle os til velfærd? Hvilke konsekvenser har resultatstyringen for den offentlige opgaveløsning, og er det svaret på borgernes forventninger til den offentlige sektor?

Forholdet mellem kontrol og tillid er centralt, når det gælder resultatstyring i den offentlige sektor. Efter SRSF-regeringens Tillidsreform fra 2013 er der lanceret nye modeller for resultatstyring af offentligt ansatte som fx med Moderniseringsstyrelsens model for ”God arbejdsgiveradfærd” fra januar 2015. Ydermere er resultatstyring en afgørende del af tidens store reformer på blandt andet sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det er fortsat til debat, hvordan dokumentation af resultater gøres meningsfuldt for den enkelte medarbejder.

Vi ser nærmere på tidens ledelsesregimer i det offentlige og på det store potentiale og de mange udfordringer, der følger med brugen af målingsredskaber og nye styringsværktøjer. Dette gælder både med hensyn til indvirkningen på de offentligt ansattes arbejde, men også betydningen for relationen til borgere og brugere.

Program:

 • Kl. 17.00 Velkomst og introduktion ved formand for Nordisk Administrativt Forbund i Danmark, Claes Nilas
 • Kl. 17.10 Asmus Leth Olsen, adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet
  • Oplæg: Når vi måler og vejer i den offentlige sektor: Effekter på ledere, medarbejdere og borgere.
 • Kl. 17.30 Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Oplæg: Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis?
 • Kl. 17.50 Sandwich og netværkspause
 • Kl. 18.15 Hans Nikolaisen, kommunaldirektør i Randers Kommune
  • Oplæg: Kommunale perspektiver på - og erfaring med - resultatstyring.
 • Kl. 18.35 Bente Sorgenfrey, formand for FTF
  • Oplæg: Om Tillidsreformens gode intentioner og meningsfuld dokumentation af resultater.
 • Kl. 18.55 Debat
 • Kl. 19.25 Afslutning ved formand for Nordisk Administrativt Forbund i Danmark, Claes Nilas

Oplægsholdere

Asmus Leth Olsen,
adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Oplæg: Når vi måler og vejer i den offentlige sektor: Effekter på ledere, medarbejdere og borgere.
Agnete Gersing, direktør i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og medlem af Produktivitetskommissionen. Ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet per 1. november 2015
Oplæg: Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis?
Hans Nikolaisen, kommunaldirektør i Randers Kommune og medlem af Produktivitetskommissionen. Oplæg: Kommunale perspektiver på - og erfaring med - resultatstyring.
Bente Sorgenfrey,
formand for FTF.
Oplæg: Om Tillidsreformens gode intentioner, men dokumentation af resultater skal også være meningsfuld for den enkelte medarbejder.
 

Ordstyrer

Claes Nilas, formand for Nordisk Administrativt Forbund i Danmark.

Arrangører

Nordisk Administrativt Forbund (NAF) og Djøf.

Pris, tid og sted

 • Medlemmer
  Gratis
 • Onsdag den 21. oktober 2015
  Klokken 17.00-19.30
 • Bethesda
  Rømersgade 17, 1362 København K

Yderligere spørgsmål til arrangementet?

Arrangementet har referencenr. 25671, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til arrangementskoordinatoren.

Spørgsmål til indhold:
Konsulent
Nina Skårup Barfod
E-mail: nsb@djoef.dk
Spørgsmål til tilmelding:
Netværkskoordinator
Marianne Klarskov Nielsen
E-mail: mkn@djoef.dk