Arrangement

Fremtidsfuldmagter

Det kan være rettidig omhu at oprette en fremtidsfuldmagt, som sættes i kraft, hvis man en dag ikke er i stand til at træffe rationelle beslutninger.

Hvad handler arrangementet om?

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017, og med den er der skabt et nyt dansk retsinstitut.

Fuldmagten oprettes, mens det stadig er muligt, og den træder i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere evner at varetage sine forhold. Med slagord som selvbestemmelse og privatisering er det et alternativ til værgemål.

Forhenværende landsdommer dr.jur. Svend Danielsen gennemgår lovreglerne detaljeret, så du får indblik i de forskellige aspekter.

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til Svend Danielsen.

Aftenen rundes af med lidt let at spise.

Oplægsholder

Forhenværende landsdommer dr.jur. Svend Danielsen.

Ordstyrer

Ninna Würtzen, formand for Djøfs Pensionistforening.

Arrangementet

Er forbeholdt medlemmer af Djøfs Pensionistforening.

Tilmeldingsfrist

1. marts 2018

Pris, tid og sted

  • Pensionister
    Gratis
  • Mandag den 5. marts 2018
    Klokken 17.00-20.00
  • Djøf
    Gothersgade 133, 1123 København K

Sidste tilmeldingsfrist

Der er sidste tilmeldingsfrist den 01. mar 2018

Tilmeld dig arrangementet

Yderligere spørgsmål til arrangementet?

Arrangementet har referencenr. 29994, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til arrangementskoordinatoren.

Lone Grevy, netværkskoordinator i Djøf
Ninna Würtzen, formand for Pensionistforeningens bestyrelse