Arrangement

Besøg på Haderslev Stift

Pensionistnetværket i Sydjylland besøger Haderslev Stift og Haderslev Domkirke med guidet byrundtur i Haderslev Bymidte. Arrangementet er forbeholdt pensionister.

Hvad handler arrangementet om?

Haderslev Stift er landets næstyngste stift og er oprettet i 1922 efter Sønderjyllands genforening med Danmark. Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftsamtsmanden og tilsynet udøves i samarbejde med provster og provstiudvalg.

Stiftsøvrigheden og biskoppen betjenes af stiftsadministrationen, hvis leder er stiftskontorchefen, og der er 14 ansatte.

Stiftets opgaver er blandt andet:

 • Administrationen af stiftet, som sker gennem bispeembedet og Stiftsøvrigheden.
 • Bispeembedet har tilsyn med præsterne og det kirkelige liv i sognene.
 • Stiftsøvrigheden har tilsyn med sognenes administrative og økonomiske forhold, herunder sikre, at beslutninger og iværksættelsen af dem sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stiftsøvrigheden er en statslig sektormyndighed, jævnfør planlovens § 29, stk. 3. I planloven har de statslige sektormyndigheder til opgave at varetage statens interesser i forbindelse med kommunal planlægning.

Kirkeministeriet har uddelegeret sin del af sektoropgaven til landets stiftsøvrigheder.

Program

Kl.09.30 Besøg på Haderslev Stift
Kl.12.00 Frokost (ved egen betaling) på Kings restaurant, Nørregade 23, Haderslev (der er også adgang fra Gravene)
Kl.13.00 Byrundtur i Haderslev Bymidte med guide Kim Bjerregaard, herunder besøg i domkirken
Kl.15.30 Tak for i dag

Tilmelding skal ske til Margrethe B. Wind senest den 14. februar: mbwind@gmail.com

Oplægsholdere

Marianne Christiansen, biskop, Haderslev Stift og bispeembede. Biskop over Haderslev Stift siden maj 2013.

Lars Christian Kjærgaard, stiftskontorchef, Haderslev Stift. Stiftskontorchef og amanuensis (biskoppens juridiske rådgiver) siden 2003.

Kim Bjerregaard, guide. Lærer på den tyske skole i Haderslev og anerkendt guide.

Maks. deltagere

20

Tilmelding til:

Margrethe B. Wind
mbwind@gmail.com
22334305

Link

Pris, tid og sted

 • Pensionister
  Gratis
 • Onsdag den 21. februar 2018
  Klokken 9.30-15.30
 • Haderslev Stift
  Ribe Landevej 37 , 6100 Haderslev

Yderligere spørgsmål til arrangementet?

Arrangementet har referencenr. 29928, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til arrangementskoordinatoren.

Arrangementskoordinator
Anni Andersen
ana@djoef.dk