Arrangement

Offentlige Chefers repræsentantskabsmøde 2018

Gratis for medlemmer

Er du medlem af Offentlige Chefer, er du velkommen til at deltage i Offentlige Chefers repræsentantskabsmøde den 22. marts 2018 kl. 10.00 - 12.00 i DGI-byen, mødelokale "Vesterbro Torv", Tietgensgade 65, 1704 København V.

Hvad handler arrangementet om?

Endelig dagsorden for repræsentantskabsmødet

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Bestyrelsesvalg
4. OK18
5. Vedtægtsændringer
6. Aktuelle temaer og dilemmaer for Offentlige Chefer
7. Eventuelt

Den endelige dagsorden inkl. bestyrelsens forslag til ny bestyrelse blev udsendt til repræsentantskabet pr. brev og email den 9. marts 2018.

Bestyrelsens forslag til ny bestyrelse er følgende:

Fra staten:
Direktør Morten Bæk, Energistyrelsen
Ankechef Lone Birgitte Christensen, Ankestyrelsen - genvalg
Ambassadør Hanne Fugl Eskjær, Udenrigsministeriet
Rektor Kristian Jacobsen, Sorø Akademi - genvalg
Kontorchef Jeppe Søndergaard Pedersen, Forsvarsministeriet

Fra retsområdet:
Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret – genvalg

Fra kommuner/regioner:
HR-chef Elisabeth Kjeldsen, Region Nordjylland, HR - genvalg
Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal Kommune - genvalg
Direktør for Social og Sundhed Helene Birgitte Rasmussen, Gentofte Kommune - genvalg
Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune – genvalg

Repræsentantskabsmødet forventes afsluttet omkring kl. 12.00, hvorefter der vil være frokost.

Djøfs repræsentantskabsmøde afholdes kl. 13.30 ligeledes i DGI-Byen, det efterfølges af Djøf Forum i Øksnehallen.
 

Ønsker du flere informationer om Offentlige Chefers repræsentantskab, kan du se på www.djoef.dk/Offentligechefer

Djøfs repræsentantskabsmøde

Du kan tilmelde dig repræsentantskabsmødet her

Tilmeldingsfrist

8. marts 2018

Pris, tid og sted

  • Medlemmer
    Gratis
  • Torsdag den 22. marts 2018
    Klokken 10.00-12.00
  • DGI-Byen
    Tietgensgade 65, 1704 København V

Yderligere spørgsmål til arrangementet?

Arrangementet har referencenr. 29728, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til arrangementskoordinatoren.

Henriette Andersen, hea@djoef.dk