Arrangement

Djøf Privats repræsentantskabsmøde 2018

Gratis for medlemmer

Er du medlem af Djøf Privat, er du velkommen til at deltage i Djøf Privats repræsentantskabsmøde, der finder sted torsdag den 22. marts 2018 kl. 10.00 i DGI-Byen, mødelokale "Hovedbanen".

Hvad handler arrangementet om?

Opdateret den 14. marts 2018

Endelig dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens forslag til fremtidige fokusområder
4. Indkomne forslag
    Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne  
5. Forslag til vedtægtsændring om mulighed for elektronisk indkaldelse til repræsentantskabsmøde
6. Valg af bestyrelse
7. Tema: A Working Future
8. Eventuelt

Fristen for punkter til dagsordenen var den 8. marts 2018, og sekretariatet har ikke modtaget nogen forslag.

Den endelige dagsorden og bilag udsendes til repræsentantskabet pr. brev og email den 14. marts 2018.

Repræsentantskabsmødet forventes afsluttet ca. kl. 12.45, hvorefter der vil være frokost.

Djøfs repræsentantskabsmøde afholdes kl. 13.30 ligeledes i DGI-Byen, det efterfølges af Djøf Forum i Øksnehallen.
 

Ønsker du flere informationer om Djøf Privats repræsentantskab, kan du læse mere her,  og du kan læse om bestyrelsesvalget i Djøf Privat på dette link

Fuldmagt

Du kan udfylde og sende en fuldmagt her

Djøfs repræsentantskabsmøde

Du kan tilmelde dig Djøfs repræsentantskabsmøde her

Tilmeldingsfrist

8. marts 2018

Pris, tid og sted

  • Medlemmer
    Gratis
  • Torsdag den 22. marts 2018
    Klokken 10.00-12.30
  • DGI-Byen
    Tietgensgade 65, 1704 København V

Yderligere spørgsmål til arrangementet?

Arrangementet har referencenr. 29725, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til arrangementskoordinatoren.

Lena Carlsson lec@djoef.dk