Arrangement

Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde 2018

Gratis for medlemmer

Er du medlem af Djøf Offentlig, er du velkommen til at deltage i Djøf Offentligs ordinære repræsentantskabsmøde den 22. marts 2018.

Hvad handler arrangementet om?

Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 22. marts 2018

Dagsorden:

1. Åbning af Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde
2. Valg af dirigent
3. OK18
4. Bestyrelsens beretning
5. Orientering om Djøf kontingentets
    anvendelse
    Orientering om forhandlingsfondens regnskab
    Fastsættelse af kontingent til delforeningen og
    bidrag til dennes forhandlingsfond
6. Valg af revision
7. Eventuelt

Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde afvikles i tidsrummet 10.00-12.30. Der vil være morgenbrød fra kl. 9.00, og mødet efterfølges af frokost. Djøfs repræsentantskabsmøde starter kl. 13.30 ligeledes i DGI-byen og efterfølges af Djøf Forum i Øksnehallen med start kl. 16.30.

Alle Djøf Offentligs medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet, men alene repræsentantskabets medlemmer er stemmeberettigede.

Bestilling af rejser

Rejser kan bestilles hos VIA Egencia på telefon 70 70 80 20. Når denne ordning benyttes skal ”Djøf konto nr. 26381” samt rejsens formål oplyses. Endvidere skal der henvises til Marianne S. Lønning (faktura vil blive sendt direkte til Djøf).

Blanket for refusion af rejseudgifter udleveres på mødet.

Djøfs repræsentantskabsmøde

Du kan tilmelde dig Djøfs repræsentantskabsmøde her

Mødelokale i DGI-byen

Sankt Hans Torv i stueetagen

Tilmeldingsfrist

8. marts 2018

Pris, tid og sted

  • Medlemmer
    Gratis
  • Torsdag den 22. marts 2018
    Klokken 10.00-12.30
  • DGI-Byen
    Tietgensgade 65, 1704 København V

Yderligere spørgsmål til arrangementet?

Arrangementet har referencenr. 29723, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til arrangementskoordinatoren.

Marianne S. Lønning, tlf.: 33959841
Jeanette Blume, tlf. 33959848