Arrangement

Dialog skaber forståelse i Vollsmose

Gratis for medlemmer

Hvordan skabes der er god dialog i en problematisk bydel? Hør når forhenværende politidirektør for Fyns politi Poul Løhde og vicepolitiinspektør Per Franch, Vollsmose lokal politi sætter fokus på temaet.

Hvad handler arrangementet om?

Fra årsskiftet 2013 besluttede Fyns Politi at supplere årtiers problemorienterede indsats mod alt det, der var uønsket i Vollsmose, med en visionsorienteret indsats overfor alt det, som man gerne vil fremme i denne bydel.

I januar 2013 iværksatte man dialogindsatsen i Fyns Politi med det overordnede formål, at:

 • nedbryde barrierer og skabe forståelse mellem Fyns Politi og borgere med anden etnisk og kulturel baggrund

 • give borgere med anden etnisk baggrund og kultur oplevelsen af at politi og anklagemyndighed ikke kun er kontrollerende og repressive myndigheder, men som også er myndigheder der er til for at hjælpe dem

 • at Fyns Politi også er deres politi

 • fremme medinddragelse og inklusion af beboere med anden etnisk baggrund og kultur i forhold til de særlige udfordringer i SUB-områderne

 • give ledelse og medarbejdere i Fyns Politi indsigt i hvorledes politiets indsats, adfærd og kommunikation opleves af borgere med anden etnisk baggrund og kultur

 • øge den kulturelle professionalisme i Fyns Politi og tydeliggøre nødvendigheden af den inkluderende tilgang til politiarbejdet blandt unge med anden etnisk og kulturel baggrund sideløbende med den retshåndhævende indsats

  Få indblik i forløbet og resultater.

Program

Kl. 17.00 Hvordan blev dialogen skabt, og de umiddelbare resultater af denne dialog v. forhenværende politidirektør Poul Bjørnholt Løhde
Kl. 17.30 Sandwich
Kl. 18.00 Hvordan anvender man dialogindsatsen i det daglige politiarbejde i området og status på arbejdet med at bekæmpe uro og kriminalitet i samarbejde med     bydelens beboere. 
Kl. 18.30 Spørgsmål og dialog
Kl. 19.00 En snak med hinanden og foredragsholderne
Kl. 20.00 Tak for i dag

Bliv og få en snak med foredragsholderne og hinanden efter oplægget.

Alle er velkomne

Oplægsholdere

Poul Løhde, Forhenværende politidirektør for Fyns politi

Per Franch, vicepolitiinspektør, Vollsmose lokal politi

Ordstyrer

Bodil Philip,
Kriminalistforeningen Fyn

Henvendelse vedrørende arrangementet: bodil.philip@gmail.com

Arrangør

Djøf og Kriminalistforeningen Fyn

Tilmeldingsfrist

13. september 2017

Pris, tid og sted

 • Medlemmer
  Gratis
 • Onsdag den 13. september 2017
  Klokken 17.00-19.00
 • Syddansk Universitet, lokale 0 77 - ligger ved hovedindgangen
  Campusvej 55, 5230 Odense M

Yderligere spørgsmål til arrangementet?

Arrangementet har referencenr. 29002, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til arrangementskoordinatoren.

Spørgsmål til tilmelding:
Arrangementskoordinator
Anni Andersen
ana@djoef.dk