Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Konference

Studietrivselskonference

10. oktober 2023
08.30 - 17.00

Kom med, når vi sammen finder løsninger på, hvordan vi styrker trivslen på de videregående uddannelser.

0 kr.

no-show fee på 450 kr.

Festsalen på Københavns Universitet
Vor Frue Plads
1168 København K

Mange lyse stole i et auditorium

Det kan du opleve på konferencen

Trivsel har afgørende betydning for læring. Og studie- og undervisningsmiljøer spiller ind på både læring og trivsel.


Vi sætter spot på, hvordan vi på tværs af de videregående uddannelser kan understøtte god trivsel i faglige sammenhænge - i undervisningen, i mødet mellem studerende og undervisere eller i studiegrupper. Vi diskuterer og deler erfaringer for at blive klogere på, hvordan vi bedst understøtter studietrivsel på uddannelserne. Det handler blandt andet om, hvordan vi skaber psykologisk tryghed i undervisningssituationer med en bredt sammensat studentergruppe, og hvordan vi bliver bedre til at tale om det, der er svært.


På konferencen får du nye perspektiver fra danske og amerikanske forskere, som har mange års erfaring med, hvordan man etablerer og udvikler gode læringsrum. Du hører også de studerendes egne bud på, hvad der skal til for at forbedre trivslen. Og du får rig mulighed for at bidrage med dine egne indsigter og perspektiver.   

 

Via oplæg, workshops, erfaringsudveksling og diskussioner fokuserer vi på tre temaer, der går på tværs af de videregåendes uddannelsers arbejde med studerendes trivsel:

 

Institutionens ansvar og muligheder

 

Temaet handler om videregående uddannelsesinstitutioners overordnede ansvar og handlemuligheder for at understøtte studerendes trivsel. Du får inspiration til, hvordan man kan understøtte tilhørsforhold for nutidens diverse studentergrupper. Og hvordan videregående uddannelsesinstitutioner støtter studerende i at mestre de udfordringer de møder gennem studietiden.  Hvad skal uddannelsesinstitutioner gøre for at sikre, at de studerende kommer godt videre i livet? Hvor ligger balancen mellem institutionens og den enkelte studerendes ansvar?

 

Bedre overgange

 

Hvordan skaber vi bedre overgange for de studerende før, under og efter studiet? De studerende på videregående uddannelser skal navigere i mange forskellige kontekster; når de starter på en bachelor, kommer i praktik eller starter på overbygninger på deres uddannelser og måske endda når de træder ind på arbejdsmarkedet.  Hvordan sikrer vi, at de ikke ‘knækker halsen’ i disse overgangsfaser?

 

Design af curriculum og underviseres rolle

 

Vi zoomer ind på sammenhænge mellem undervisningen, studiegrupper og andre faglige sammenhænge og de studerendes trivsel. Gennem faglige drøftelser ift. hvordan forskellig tilrettelæggelse og kursuselementer kan fremme/understøtte trivsel, undersøger vi, hvordan man kan understøtte studerendes trivsel gennem design af curriculum. Og hvad er underviserens rolle i at understøtte god studietrivsel? Hvilke udfordringer kan opstå? Hvilke greb kan man gøre for at styrke trivslen i faglige sammenhænge? Og hvad kan uddannelsesledere gøre for ikke at lade det være den enkelte underviser eller studerendes ansvar? 

Program

Information om workshops

Der afholdes fem workshops fra kl. 13.00 til 15.40 på konferencen. Du kan tilmelde dig to workshops. Her kan du læse mere om dem.

Oplægsholdere

Samarbejdspartnere

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Uddannelses- og forskningsstyrelsens logo

Innovation Centre Denmark

Innovation centre Denmark

Københavns Universitet

Københavns Universitets logo

Tilmeld dig konferencen

Kom med, når vi sammen finder løsninger på, hvordan vi styrker trivslen på de videregående uddannelser.

Tilmeld dig

Praktisk information

Få svar på de vigtigste praktiske spørgsmål.

Kontaktperson

Placeholder til talere

Gro Inge Lemcke Hansen

Projektleder hos Københavns Universitet

gro.hansen@adm.ku.dk