Djøf blog

3 gode grunde til at overveje et online-netværk

En netværksgruppe, der mødes online, kan give dig noget af det samme som et netværk med fysiske møder, men også noget helt andet. Her er 3 bud på hvad.

Af Christian Ahlefeldt-Laurvigen

Livet er for kort til kedelige online-møder med envejskommunikation og passive lyttere. Tiden er moden til mere aktive og energifyldte online-møder i netværksgrupper. Derfor har vi her i Djøf gentænkt vores netværksmøder til at gå online og er klar til at tage det næste skridt sammen med dig.

Jeg håber, at du måske vil deltage, og at du vil kommentere på mine tanker.

1. Du styrker dine digitale mødekompetencer

På netværkets møder oversætter vi vores viden fra fysiske netværksmøder til det digitale rum. Det digitale møderum stiller nye krav til dig som mødedeltager: teknisk, socialt og fagligt. 

I det digitale rum går nogle ting lettere - andre er mere vanskelige. Vores normale sanseapparat bliver begrænset til at omfatte syn, stemme og hørelse. Til gengæld bliver disse fysiske sanser skærpet på det, vi kan se og opfatte, og det er både hos afsender og modtager. Ting, som normalt kan virke perifere fx fysisk baggrund, kropssprog, åndedræt, påklædning og mangel på øjenkontakt, bidrager nu mere til at be- eller afkræfte vores forestillinger om, hvem de andre er, og hvad de kommunikerer.

I det digitale møderum arbejder vi med at udvikle og styrke 3 centrale kompetencer hos deltagerne:
  • Sociale færdigheder og processer - særligt samarbejde, kommunikation og fremtræden
  • Faglig baseret viden og erfaring - særligt sparring, problemløsning og fokus på mål og formål
  • Digitale færdigheder - særligt overblik og viden om systemer og teknik i forhold til ”best practise”
I praksis betyder det, at vi er 2 facilitatorer på i netværksgruppen - en teknisk og en faglig. Og rollerne er nøje afstemt og kan skifte undervejs.

2. Du får adgang til nye relationer og ny faglig viden

I netværksgruppen møder du 15-20 andre deltagere. I starten er I blot et videobillede og en stemme, men undervejs kommer du til at lære de øvrige deltagere at kende både professionelt og personligt. 

I vil være geografisk spredt over hele landet og måske også internationalt. Det giver dig en bredere dækning og forventeligt en større adgang til ny viden og erfaringer fra forskellige fagområder eller sektorområder.

Jeg forestiller mig, at når relationen er skabt digitalt, vil det være lettere at række ud til hinanden, når der er brug for det fx mellem møder. Erfaringen fra de fysiske netværksmøder er lidt blandet – for nogle er det let - for andre vanskeligere, og der kan være en tendens til, at alder tøver mere med at tage en digital kontakt.

3. Du udvider din viden om online facilitering

Den største udfordring i det digitale rum er vores ”span of attention”. Det udfordrer tidsrammen på møderne, og det er let at koble sig ud af det digitale møde. Derfor har vi begrænset møderne til 1,5 time med 5 møder, og vi bygger møderne op med accelereret læring og med inspiration fra digitale spil med belønninger undervejs. Vi arbejder i plenum, små grupper, i par og alene.

Nysgerrig?

Lige nu har vi 3 gratis online-netværk: Netværk for digitale projektledere, Netværk for konsulenter i det offentlige og Netværk for djøfere på barsel. Men flere kan komme til - læs mere her om Djøfs netværksgrupper.

Jeg er til gengæld nysgerrig efter at høre: Hvad skal der til, for at du vil have lyst til at deltage i et online-netværk?

cal

Christian Ahlefeldt-Laurvigen

Chefkonsulent

Er ledelses- og netværkskonsulent. Faciliterer leder- og topledernetværk samt workshops. Har passion for gode spørgsmål og samtaler om ledelse i bevægelse, det personlige lederskab og virksomheden som et løst koblet system af formål og relationer i en digital tid.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.