]]> ]]>

Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?

Af Steen Vive

Siden 2015 er andelen af mindre virksomheder, der ansætter akademikere, steget med 33%. Tendensen er stigende, simpelthen fordi vi djøfere skaber værdi i virksomhederne.

Det ved jeg, fordi jeg de sidste år har besøgt rigtig mange mindre virksomheder. Her er forskellene flere end lighederne. Bare de virksomheder, jeg har mødt, producerer alt fra småkager til skabsløsninger til det svenske forsvars ubåde.

Men de har det til fælles, at det går godt. De har sorte tal i bunden af årsregnskabet, og et behov for at rekruttere medarbejdere, så udviklingen fortsætter.

Kvalitet, pris – og kunderelationer

Flere virksomheder fortæller mig, at det er svært alene at konkurrere på kvalitet og pris.

I stedet skiller de sig eksempelvis ud på deres virksomhedsprofil. Og her hjælper djøfere med at segmentere markedet og finde nichen, hvor de kan differentiere sig og levere deres produkter.

Eller de arbejder med deres kunderelationer. Altså kigger på, hvordan de kommunikerer med kunderne. Undersøger, hvilke kunder der køber hvad, og om de store kunder er de mest lønsomme?

Både på kort og lang sigt

Virksomhederne tænker både kort- og langsigtet. Med det mener jeg, at de er omkostningsbevidste og derfor har brug for medarbejdere, hvor værdiskabelsen hurtigt kan læses på bundlinjen. Typisk ved at optimere salg og markedsføring.

Men samtidig har mange også en tidshorisont, der er længere end udgangen af indeværende kvartal. De tænker i strategiudvikling, virksomhedsstruktur, medarbejderinvolvering og andre initiativer, hvor ROI ligger længere ude i fremtiden.

Jo mindre, desto bredere

Min erfaring er, at forholdet mellem opgavebredde og virksomhedsstørrelse er omvendt proportionelt. Jo mindre virksomhed, desto bredere opgaveportefølje. Du bliver sjældent ansat i en veldefineret jobfunktion. Din stilling indeholder mange funktioner og mange praktiske opgaver. Og det er ved at løse de praktiske opgaver, at du får forståelse for kerneforretningen. Og netop den forståelse er en forudsætning for at du kan være sparringspartner for ledelsen og være med til at udvikle virksomheden.

Tværfaglighed skaber vækst                           

Faggrupper komplementerer hinanden. Som djøfer har du en række analyseværktøjer og teorier, men sjældent indgående kendskab til produktionen. Tværfagligt samarbejde er derfor en forudsætning for at skabe vækst. Og her er det værd at huske, at der er ikke højere og lavere fagligheder i en virksomhed. Der er forskellige fagligheder, der sammen udvikler virksomheden.

Småkager eller skabslåger?

Som sagt er forskellene større end lighederne. Der er gode jobmuligheder i de mindre virksomheder, men du kan ikke skære dem over én kam. Hvis du skal kunne sige, hvad du kan bidrage med, må du have den enkelte virksomhed under luppen. Du må regne med, der ikke er en stor forkromet hjemmeside, hvor du finder alt, hvad du skal bruge. Også derfor er du nødt til at kontakte virksomheden direkte med dine spørgsmål.

Hold dig også for øje, at du i en mindre virksomhed kommer til at sidde i en både og-stilling. Du vil sikkert både få drift og udvikling. Både få faglige opgaver og mere praktiske opgaver. Både levere på den korte bane og lægge planer for de langsigtede initiativer.

Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?

stv

Steen Vive

Chefkonsulent

Jeg samarbejder med mindre virksomheder om at ansætte djøfere. Samtidig driver jeg projekter, der identificerer internationale jobmuligheder. Her på bloggen fortæller jeg, om de tendenser jeg ser i markedet, og de jobmuligheder de giver. Mit håb er, at du læser med og lader dig inspirere i din videre karriere.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Morten V Dalgaard

Spændende artikel.
Jeg er selv ansat i en mindre virksomhed med ca 15-20 ansatte. Detail - kædevirksomhed. Dette stemmer SÅ meget overens med min hverdag.

Steen Vive

Kære Morten
Tak for din kommentar. Og for at bekræfte at det jeg oplever i de mindre virksomheder, også flugter med de ansattes virkelighed.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

simon

very interesting article. thank you
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/fll


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.