Af Edith Jakobsen

I dag fejrer vi kvindernes kampdag. Der er grund til at glæde sig over, at ligestilling mellem mænd og kvinder anses for en bærende værdi i det danske samfund. Når det kommer til formel ligestilling mellem kønnene, er vi også nået særdeles langt i Danmark. Målt på en række parametre kan det dog konstateres, at reel ligestilling mellem kønnene ikke helt er en realitet i 2016. Lad mig her blot nævne, at i dag starter flere kvinder end mænd på de videregående uddannelser. Selv om lige mange mænd og kvinder påbegynder en ph.D.-uddannelse, er kvinder fortsat underrepræsenterede blandt det videnskabelige personale på universiteterne – specielt på professor- og ledelsesniveau. Kun knap hver femte professor er kvinde, hvilket placerer Danmark som ”worst in class” blandt de øvrige nordiske lande og i øvrigt under EU- og OECD-gennemsnittet.

Tilsvarende får mænd oftere og hurtigere chefstillinger i såvel den offentlige som den private sektor. Selvom kvinderne i stort antal får chefstillinger i det offentlige, begrænser antallet af kvindelige departementschefer og kommunalchefer sig til et fåtal. Og i den private sektor er kvinder fortsat et særsyn på topledelsesniveau. Erhvervsstyrelsens seneste opgørelse af de 1200 største virksomheders efterlevelse af lov om måltal mv. viser ikke ligefrem prangende resultater. Danmark indtager en 25. plads efter lande som Slovakiet, Grækenland og Tjekkiet og placerer sig dermed under OECD’s gennemsnit, hvis vi alene ser på topledere i det private.

Men en række store danske virksomheder har dog for længst indset, at der må arbejdes på at fremme mangfoldigheden på ledelsesgangene i erkendelse af, at der findes barrierer, som i dag bremser kvinders vej til ledelsesgangene. Samt, ikke mindst, at der er penge i at prioritere indsatsen. Flere husker sikkert den dansende Lego-direktør, Jørgen Vig Knudstorp, som udover sin sang og dans ved fremlæggelse af et forrygende årsregnskab også har gjort sig bemærket ved at sætte markant ind i forhold til opgør med stereotype og ubevidste forestillinger i rekrutteringsprocessen.  Et arbejde, der for alvor blev sparket i gang efter koncerndirektionens 22 mænd på et heldagsseminar skulle drøfte, hvorfor ingen kvinder åbenbart fik adgang til direktionen. 

Lego konstaterede bl.a., at de fastlåste forestillinger om relevante kandidater indsnævrede kandidatfeltet for meget og for tidligt. Legos fokus er derfor, at man misser mulighederne for at sikre sig de bedst egnede kandidater, hvis man ikke arbejder bevidst for at undgå tendensen til at falde i ”rip-rap-og-rup fælden” og dermed spejle status quo.

 At netop virksomhedskulturen er et væsentligt indsatsområde har analyse- og konsulentbureauet McKinsey også dokumenteret. I lighed med andre undersøgelser konstaterer McKinsey også, at den træge udvikling i forhold til kvinder på (top)ledelsesniveau ikke handler om mangel på ambitioner eller selvsikkerhed hos kvinder. De største barrierer vurderes snarere at ligge i virksomhedskulturen.

Også rapporten fra Boston Consulting Group (BCG) peger på virksomhedskulturen som et vigtigt indsatsområde, hvor det er uhyre vigtigt, at topcheferne engagerer sig i indsatsen, hvilket eksemplet fra Lego jo også peger på.

I debatten om (fraværet) af kvinder i ledelse glæder det mig derfor, at der i stigende grad er kommet øget fokus på, at virksomhedskultur ikke kun handler om enten at tilgodese kvinder eller have blik for særlige kvindelige værdier. Frem for den sædvanlige ”fix the women”-tilgang er der nemlig god grund til i højere grad at bruge kræfterne på at se på de kulturelle og strukturelle barrierer, der er på spil i virksomhederne. En ”fix the organisations”-tilgang. En tilgang, der både skal rumme den ambitiøse kvinde og ham, der gerne vil drosle ned på karriereambitionerne i en periode for at passe sine børn.

eja

Edith Jakobsen

Arbejdslivspolitisk chef

Jeg er optaget af djøfernes arbejdsliv, og hvad der bidrager til, at både mænd og kvinder har et tilfredsstillende arbejdsliv og kan realisere deres ambitioner.

Jeg blogger om aktuelle temaer i debatten om ligestilling, f.eks. øremærket barsel til fædre og rekruttering af kvinder til ledelsesposter, men også om work life balance, stress og psykisk arbejdsmiljø.

Din mailadresse vil ikke blive vist offentligt.
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Kommentér
Send mig en mail når der er nye kommentarer på siden.
Kommentér