]]>

Djøf blog

Brug din MUS effektivt

Få inspiration til hvordan du forbereder dig til din MUS-samtale

Af Mette Sommer

Står du overfor din årlige MUS? Så er det en god mulighed for at få en samtale med din chef om din og virksomhedens udvikling. Den årlige MUS er således en mulighed for dig for at påvirke din karriere eller opgavevaretagelse i den retning du ønsker. MUS er bl.a. til for at sikre, at du som medarbejder får mulighed for personlig og faglig udvikling.

Din forberedelse

For at få det optimale ud af MUS-samtalen, så er det en god idé at forberede sig. Overvej hvad du gerne vil have ud af samtalen, og hvad du har af ønsker og mål. Det kan fx vedrøre opgaver, projekter eller kompetencer, som du gerne vil opnå.

De fleste arbejdspladser bruger et skema, og det kan fint fungere som huskeliste i forbindelse med samtalen og til at notere løsningsforslag og konklusioner. Overvej i øvrigt om der er forhold, som skemaet ikke berører, og som du ønsker at supplere med. 

Du kan også tage fat i tidligere MUS skemaer/referater for at se om der er noget, som stadig er aktuelt for dig eller der er noget, som mangler at blive fulgt op på.

Se i øvrigt også min kollegas blog: 7 myter om MUS.

Under samtalen

En MUS-samtale indeholder ofte 3 faser:

  1. En bagudrettet, hvor man taler om det forgangne år og hvordan det er gået siden sidst
  2. En aktuel, hvor man taler om, hvordan det går lige nu
  3. En fremadrettet, hvor man drøfter hvilke ønsker og behov der er til fremtiden samt hvilke konkrete tiltag, der kan være med til at understøtte dette.

Når du præsenterer dine ønsker, så gør det fremadrettet:

  • Hvilke fordele har virksomheden, hvis du udvikler dine kompetencer og varetager nye opgaver?
  • Du kan også spørge ind til, hvordan chefen ser dig i organisationen og hvilken udvikling chefen forestiller sig, du skal igennem?
  • Lyt og stil åbne spørgsmål, fx ”hvad skal der til / hvordan kommer jeg derhen, hvor jeg gerne vil være…?”
  • Udover opgaver og kompetencer, så kan der måske også være behov for en gensidig forventningsafstemning.

Efter MUS-samtalen

Skriv konklusionerne ned. Skal du fx varetage nye arbejdsopgaver eller kompetenceudvikles? Lav endvidere en plan for, hvordan der bedst muligt kan følges op på de aftaler I har indgået.

Og husk i øvrigt, at hvis der i sammenhæng med MUS-samtalen eventuelt også kommer en drøftelse af lønnen, så er det ligeledes vigtigt, at du er godt forberedt herpå.

msa

Mette Sommer

Chefkonsulent

Jeg sparrer dagligt med medlemmer om deres arbejdsliv og karriere. Det er alt fra løn og ansættelsesvilkår til karriereovervejelser. Jeg har derfor bred erfaring med de udfordringer og muligheder, der er på arbejdsmarkedet og ved, hvad der rører sig af aktuelle emner.

Jeg vil løbende bringe nogle af disse emner op. Håber, at du er nysgerrig på at læse med.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.