Djøf blog

Tag teten - og scor kassen!

Læs her de gode råd om lønforhandling fra chefkonsulent Helle Venø

Af René Óli Rasmussen

Jeg har bedt min dygtige kollega Helle Venø om at overtage min blog denne gang. Helle vil dele lidt af sine guldkorn omkring lønforhandling. Helle er chefkonsulent i Djøfs forhandlingsafdeling, hvor hun primært har med privatansatte at gøre. Helle underviser desuden på Djøfs lønforhandlingskurser

Af Helle Venø, chefkonsulent i Djøf

Kan man forhandle løn i krisetider, og er der overhovedet noget at komme efter i tider, hvor effektivitetsfremme og omkostningsbevidsthed står øverst på dagsordenen ved diverse direktionsmøder i virksomheder og organisationer landet over? 

Svaret er ja – i langt, langt de fleste tilfælde!

Men det kræver som udgangspunkt, at man som medarbejder tør lægge beskedenheden på hylden og tage udfordringen om forhandlingen op. Husk du får sjældent noget i lønposen, med mindre du selv beder om det! 

Det handler om mod – og at turde gøre tingene anderledes.

Som underviser på Djøfs lønforhandlingskurser er der ét forhold, som gang på gang slår mig som udfordring nummer et, når vi taler lønforhandling: Nemlig det forhold, som ofte udtrykkes som ledelsens manglende lyst eller evne til overhovedet at lønforhandle – i hvert fald set fra det enkelte medlems side. Ofte udtales dette ved en oplevelse af, at ” hos os lønforhandler man slet ikke. Her hedder det løndiktat”, eller som et medlem udtrykte sig senest på et kursus ”Jeg har nu ventet i 3 år på min lønsamtale – og jeg venter stadig – på trods af at jeg i følge min kontrakt skal forhandle løn en gang årligt”.  

Set fra min side ligger udfordringen snarere i, at vi som medarbejdere har en naturlig evne til hurtigt at tilpasse os den eksisterende kultur på arbejdspladsen, og er man her vant til, at løn er et emne, som er meget lidt til diskussion – i hvert fald udenfor direktions- og chefmøderne –, så kan vi være tilbøjelige til at glide med på bølgen, hvor det umiddelbart synes mere for at afvente løndiktatet end at udfordre kulturen.

Når det kommer til løn og lønudvikling vil denne tilgang dog typisk kun komme én part til fordel – og det er ikke det enkelte medlem eller for den sags skyld medarbejdergruppen som helhed. 

Når jeg underviser i lønforhandling, er min opfordring nummer et derfor ofte:

Du er nødt til at turde tage initiativet i forhold til din egen lønudvikling. Dette sker ved, at du tager dit ansvar i forhold til din egen lønudvikling og aktivt tager teten i forhold til at få en decideret lønforhandling i kalenderen. Sørg desuden for, at din chef i god tid er bekendt med dit udspil til forhandlingen, således at din chef faktisk har en chance for at matche dine forventninger til mødet og gerne mere til. 

Min opfordring nummer to vil herefter typisk være:

Du er ansvarlig for, at din chef har det bedste udgangspunkt for faktisk at komme til bords med et forhandlingsmandat som tilfredsstiller dig. Et udgangspunkt som skabes i det daglige, hvor du løbende er ansvarlig for at give din chef syn for sagen i forhold til den værdi, netop du via dit arbejde tilfører organisationen. Du skal med andre ord turde være synlig. 

Hvor førstnævnte opfordring kan kræve mod i forhold den chef, som gennem en årrække har kørt lønudmøntningen som en ensidig måske kollektiv udmøntning, så forudsætter opfordring nummer to et løbende og konstant fokus fra din side. Det er i dagligdagen (de 364 dage om året, som går forud for lønforhandlingen), at du skal arbejde med synligheden omkring dit arbejde. En synlighed som ikke blot skal komme til udtryk i dag, men også i morgen, dagen efter, i næste uge osv.

Ligeledes skal du finde en måde at være synlig på, hvorved du på en i øjenfaldende - men samtidig ikke slesk - måde skiller dig ud fra mængden af kollegaer. Kollegaer som måske langt hen ad vejen udfører de samme opgaver som dig, arbejder på de samme projekter, sidder med en tilsvarende klientgruppe mm.  

Et første skrift i dette arbejde er at lægge beskedenheden på hylden og turde udtrykke, når du lykkes i eller på jobbet. Du skal med andre ord udtrykke dine successer. Og husk, at er der noget, som de fleste chefer forstår, så er det når også slutbrugeren er tilfreds eller der er indtjening, som giver sig direkte til udtryk på bundlinjen. Så frem med de positive tilbagemeldinger fra bestyrelser, kunder, klienter og  samarbejdspartnere, og sørg for at disse videreformidles til din chef. Og sæt beløb på din omsætning løbende, når denne kan opgøres og forelægges chefen. Men vær også opmærksom på, at du kan sidde i en organisation, hvor det i lige så høj grad, kan være parametre som kollegial adfærd, arbejdsfokus på tværs af organisationen eller kreativitet og nytænkning, som er nøgleordene for, at der kan åbnes op for lønposen, og som derfor skal være udgangspunktet for dit arbejde med synlighed.

Formålet med dette arbejde er et: Din chef skal ikke kunne komme udenom, at du skal have en lønstigning, og med dit forarbejde har du sørget for, at din chef har de bedste forudsætninger for faktisk at møde op til det formelle lønforhandlingsmøde med et mandat fra sit bagland til at give dig noget mere i løn. Et mandat som ikke er dikteret, men som derimod er påvirket af dig.

For realiteterne er, at det ikke er på selve mødet du rykker din chef – bevægelserne i din løn hentes i løbet af året.

 

rra

René Óli Rasmussen

Chefkonsulent

Jeg blogger her om min hverdag i Djøf. En hverdag hvor jeg forhandler med arbejdsgivere, rådgiver medlemmer om ansættelsesvilkår og underviser i lønforhandling. Omdrejningspunktet er dit arbejdsliv, og bloggen er mit indspark til at sende nogle gode råd videre.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Claus Sejersen

"Helle vil dele lidt af hendes guldkorn omkring lønforhandling." - Nej, hun vil dele nogle af sine guldkorn om lønforhandling.

René Rasmussen

Tak - det har du helt ret i. Det bliver hermed rettet.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.