Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Farvel til store bededag

I 2024 har vi en helligdag mindre, hvilket også betyder, at din arbejdstid bliver forhøjet. Det skal du ifølge loven have en økonomisk kompensation for.

Et farvel til store bededag udløser en kompensation

Når vi springer ind i 2024, tager vi også hul på et år, hvor store bededag ikke længere er en helligdag. Store bededag har været en helligdag som de fleste arbejdende har haft glæde af, enten i form af en betalt fridag eller gennem en økonomisk kompensation for at arbejde på en helligdag.

Når vi mister en årlig fridag, bliver vores arbejdstid i 2024 forhøjet, og ifølge loven skal alle månedslønnede ansatte derfor have en kompensation. Kompensationen svarer til værdien af en arbejdsdag, som er fastlagt til 0,45% af den samlede årsløn, dvs. din sædvanlige og fast påregnelige løn, herunder faste tillæg som rådighedstillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. Betaling for overarbejde, enkeltstående engangstillæg eller gratialer indgår ikke som en del af beregningen af den samlede årsløn.

Lønmodtagere, der holder orlov efter barselslovens regler uden fuld løn, vil have ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde, så denne gruppe ikke bliver behandlet mindre gunstigt.

Sådan bliver din kompensation udbetalt

Du kan enten få tillægget udbetalt løbende, dvs. med månedslønnen, eller to gange årligt sammen med lønnen for maj og august måned. Det er sammenfaldende med ferietillægget, og derfor kan det nye løntillæg altså blive udbetalt som en forhøjelse af ferietillægget. Det er din arbejdsgiver der afgør, hvordan du vil få udbetalt kompensationen.

Vi ved allerede nu, at i staten bliver tillægget udbetalt to gange årligt, i maj og august, og i regionerne bliver tillægget udbetalt månedligt. På det kommunale arbejdsmarked er det den enkelte kommune, som selv vælger, om de udbetaler tillægget månedligt eller to gange årligt. 

Kompensationen er fastlagt - også hvis I holder fri

Da kompensationen er fastlagt ved lov, kan arbejdsgiver ikke beslutte, at I på jeres arbejdsplads bevarer fridagen og derfor dropper at udbetale tillægget. I kan dog godt lave en kollektiv eller individuel aftale om, at I får udbetalt den økonomiske kompensation og samtidigt bevarer fridagen mod et løntræk, så I betaler for at holde fri.

Bemærk, at det i loven heller ikke er et krav, at de ekstra arbejdstimer bliver placeret på store bededag.

Husk at få kompensation, hvis du starter i nyt job

Hvis du netop har skiftet job eller har planer om at gøre det i 2024, så anbefaler vi i Djøf, at du i forbindelse med din lønforhandling til dit nye job eksplicit sikrer, at du bliver kompenseret for din forhøjet arbejdstid.

Du kan fx spørge din kommende arbejdsgiver, hvordan de har valgt at kompensere medarbejderne, og at du forventer at blive kompenseret på samme måde. Og det skal selvfølgelig være en kompensation, der er udover den løn, I har forhandlet jer frem til eller er i gang med at forhandle. 

Skal du arbejde på store bededag i 2024?

I 2024 falder store bededag den 26. april, og da det ikke længere er en helligdag, vil du altså ikke få ekstra tillæg for at arbejde denne dag som du plejer. Hvis du er timelønnet og skal arbejde på store bededag, vil du fremover få almindelig løn for timerne. Hvis du tidligere har arbejdet på store bededag og fået et helligdagstillæg, så bortfalder dette tillæg, da det nu er en almindelig hverdag.

Har du brug for mere hjælp?

Kan du ikke finde svar på, hvordan du skal forholde dig i din situation? Som medlem kan du kontakte vores rådgivere, der står klar til at hjælpe dig.

Ring til os på telefon 33 95 97 00 eller log ind og send en besked til os.

Log ind og skriv til Djøf