Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Epinion

Hvad er det gode arbejdsliv?

Et kvindeansigt går igennem en gul væg

3 min læsning

01.04.2022

Kopier link

Først 10 til 20 år på skolebænken, derefter 50 års arbejde, og så et velfortjent otium. Skabelonen for arbejdslivet har ligget fast i mange årtier – men er det også sådan, vi ønsker at leve og arbejde i fremtiden? Djøf og Epinion har spurgt danskerne, hvordan det gode arbejdsliv ser ud.

Mange af nutidens unge vil leve, til de fylder 100. Samtidig skal de begå sig på et hastigt foranderligt arbejdsmarked, som vil kræve, at de sadler om langt flere gange end deres forældre.

Den cocktail har skabt grobund for et spirende nybrud med den traditionelle måde at indrette arbejdslivet.

Teknologi, digitalisering og globalisering vil skabe nye jobtyper og måder at arbejde på. Og trefaselivet – med uddannelse, 50 års arbejde og til slut pension – vil muligvis vige for multifaselivet, mener eksperter som Lynda Gratton og Andrew J Scott, der har skrevet bogen The 100-Year-Life.

Forskud på friheden

I multifaselivet sammensætter vi livet på nye og utraditionelle måder. For eksempel ved at tage en ny uddannelse og skifte karrierespor. Eller ved at tage pauser, rejse og suge energi løbende i arbejdslivet i stedet for at gemme al friheden, indtil oplevelserne kan bookes med pensionistrabat.

Men har danskerne egentlig mod på multifaselivet?

Djøf har undersøgt sagen i samarbejde med analysebureauet Epinion. Og mens følelserne er blandede hos den samlede arbejdsstyrke, ser den yngre del af danskerne mere positivt på potentialerne i et multifaseliv.

9% vil nyuddanne sig

9% af lønmodtagerne uden ledelsesansvar forventer at tage en helt ny uddannelse inden for de næste fem år, og 14% forventer at tage en pause fra arbejdslivet fx for at holde fri eller rejse. Det er ikke svimlende tal, men alligevel opsigtsvækkende, da det er en stor og måske endda livsændrende beslutning at skifte uddannelsesspor eller stemple ud af arbejdsmarkedet i en periode.

26% forventer at videreuddanne sig inden for deres nuværende felt i løbet af de næste fem år, hvilket er en langt mindre radikal omvæltning end at skifte spor eller at tage en pause. Det er værd at bemærke, at der ved alle tre spørgsmål er 13-15%, som er uafklarede og svarer ’ved ikke’.

 

Kan du forestille dig, at du i løbet af dit arbejdsliv vil –

De yngre forventer forandring

Arbejdsmarkedets unge generation i alderen 20-39 år har et større ønske om at bryde med arbejdslivets traditionelle faser.

17% forventer at tage en helt ny uddannelse inden for de kommende fem år, mens 21% forventer at tage en pause fra arbejdslivet. Det er betydeligt flere end blandt de 40-54-årige og de 55-64-årige. 

Med andre ord; hvis du kigger rundt på din arbejdsplads, vil en god håndfuld af dine kolleger under 40 år altså lege med tanken om forandring inden for en relativt kort tidshorisont. Enten ved at skifte uddannelsesspor eller ved at holde fri eller realisere en rejsedrøm uden nødvendigvis at vide, hvordan og hvornår de vil vende tilbage til arbejdsmarkedet.  

Så selvom multifaselivet måske ikke er her endnu, tyder noget på, at ønsket om mere fleksible livsfaser vokser blandt danskerne.

 

Andelen, der kan forestille sig inden for de næste fem år at ville  –

 

kvinde sidder ved sin computer i hjemlige omgivelser

Djøf undersøger det gode arbejdsliv

Djøf arbejder for at fremme debatten om det gode arbejdsliv
og mulighederne for at indrette det. Både når det gælder de små og nære
udfordringer og de mere langsigtede, visionære samtaler og reformer, der skal
skabe udvikling på arbejdsmarkedet.

Derfor er vi gået sammen med Epinion om at undersøge, hvad
det gode arbejdsliv er for medarbejdere og ledere. Følg med, når vi i den
kommende tid ser nærmere på nye tendenser som fire-dages arbejdsugen, fleksibilitet
og hjemmearbejde.