23.01.2014

Næsten alle lønmodtagere har ret til at få indbetalt til deres ATP. Du kan få din ATP udbetalt, når du bliver folkepensionist.

Du får som hovedregel indbetalt ATP, hvis du:

 • Er lønmodtager
 • Er fra 16 til 67 år
 • Arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til kortvarigt arbejde i udlandet
 • Arbejder mindst 9 timer om ugen.

Du har også ret til ATP, hvis du får løn ved:

 • Afspadseringstimer og fritimer til opvejning af ubekvem arbejdstid
 • Ferietimer eller feriegodtgørelse for månedslønnede
 • Søgne-helligdagsbetalinger for månedslønnede
 • Fraværstimer pga. barsel, egen sygdom eller barns sygdom
 • Fravær pga. omsorgsdage, feriefridage eller børnefamiliedage
 • Skoleophold som led i elevuddannelse
 • Kursusdage med løn
 • Rådighedsvagter
 • Orlovsperioder
 • Opsigelsesperioden - også når du er fritstillet
 • For tjenestemandsansatte: Rådighedsløn og ventepenge.

Satser til ATP i 2014 for fuldtidsansatte

A-bidrag:

Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle lønmodtagere. Satsen for A-bidraget i 2014 er samlet pr. måned kr. 270,00.

B-bidrag:

Gælder for de grupper af offentligt ansatte, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1987 valgte at fastfryse deres ATP-bidrag. Satsen for B-bidraget i 2014 er samlet pr. måned kr. 97,20.

C-bidrag:

Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst eller i bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår har vedtaget at forhøje dette bidrag. Satsen for C-bidraget i 2014 er samlet pr. måned kr. 172,80.

D-bidrag:

Gælder for de grupper af offentlige ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst har vedtaget, at dette bidrag skal forhøjes. Satsen for D-bidraget i 2014 er samlet pr. måned kr. 144,00.