15.01.2014

Hvad har indflydelse på dit lønniveau

Her er nogle af de faktorer, som har betydning for, hvor dit lønniveau ligger i forhold til gennemsnittet i vores lønstatistik. 

 • Hvilken branche skal du ansættes i  (fx lønner konsulentbranchen og en finansieringsvirksomhed typisk højere end fx humanitære organisationer og produktionsvirksomheder)?
 • Hvor i landet ligger virksomheden (lønniveauet i Nordjylland er lavere end i København)?
 • Hvordan er markedet (oplever virksomheden vækst)?
 • Hvilken relevant erfaring kommer du med (det kan også være speciale eller studiejob)?
 • Efterspørger virksomheden en generalist eller specialist (specialister lønnes typisk højere)?
 • Hvordan er virksomhedens rekrutteringsmuligheder (er de gode, er lønnen lavere)?
 • Om du bliver ansat på en individuel kontrakt eller overenskomst (i en overenskomst er lønningerne typisk lavere, men de øvrige ansættelsesforhold typisk bedre)?

Brug anbefalingen og vurder din egen værdi

Djøf anbefaler, at du som nyuddannet får 35.800 kr. om måneden inkl. pension, men vi ved, at der er stor forskel på, hvad en nyuddannet djøfer får tilbudt i det første job. Det afhænger af de mange faktorer, der er nævnt ovenfor, men det kan også afhænge af, om du f.eks. har været ledig i en længere periode efter, du blev færdig med dit studie.

Du er meget velkommen til at kontakte os og sparre med os om dit lønudspil.

Hvad kan din løn ellers bestå af?

Din løn kan være meget andet og mere end penge. Det er i princippet kun fantasien, der sætter grænser. Her er nogle goder, du kan forhandle som alternativ til penge

 • Titel, arbejdsopgaver, hjemmearbejdsmulighed, fleksibilitet m.m.
 • Løn under ferie. Som nyuddannet har du ikke ret til løn under ferie
 • Fri telefon, internet, hjemmecomputer. Vær blot opmærksom på multimedieskatten
 • Personalegoder, fx parkeringsplads, frokostordning, sundhedsforsikring m.m.
 • Ekstra feriefridage
 • Bonus

Beskatning af de enkelte goder.

Bliv en skarpere forhandler

Din forberedelse er afgørende, når du skal forhandle løn. Brug vores gode råd inden og under din forhandling. Brug også vores lønberegner og lønstatistik, og bliv klogere på, hvor dit lønniveau er.

Bonus

Det er også muligt for dig at indgå en aftale om bonus eller anden præstationsløn, hvor en del af lønnen er afhængig af dine resultater. Der er blot nogle elementer, du skal være opmærksom på ved sådan en aftale. Vi vil meget gerne sparre med dig, inden du evt. indgår aftalen.

Hvor meget af min løn går til pension

Der er ingen lovkrav på pensionsområdet, så derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, om der står noget om pension i din kontrakt, overenskomst eller lokalaftale, og får forhandlet én, hvis der ikke står noget. I nogle private virksomheder ligger pensionen lavt på et par procent, mens den i andre virksomheder ligger over 15 %. Det siger sig selv, at det du indbetaler i de første år, kan nå at blive til mange penge, inden du skal pensioneres.

Sammensæt selv din lønpakke

I flere private virksomheder har du mulighed for selv at sammensætte din lønpakke inden for et fastlagt beløb. Du kan altså udskifte en del af lønnen med udvalgte goder fx mere pension, en firmabil eller firmabetalt uddannelse. Værdien af goderne modregnes i din løn.

Der er ingen regler om, hvad der kan indgå i pakken. Du skal være opmærksom på, at godets værdi bliver mindre for hvert år, og derfor skal du sikre dig, at din lønnedgang reguleres en gang årligt. 

Du får feriegodtgørelse og ferietillæg af dine personalegoder, som var det almindelig løn.