19.03.2014

 


Afdelingens overordnede opgave er at yde bistand til medlemmerne i spørgsmål om løn og øvrige ansættelsesvilkår. Bistanden ydes enten individuelt til det enkelte medlem eller som kollektiv bistand. Den individuelle del indeholder rådgivning, forhandling og juridisk bistand før og under ansættelsen samt ved fratræden. Den kollektive bistand indebærer, at vi deltager i overenskomstforhandlinger og medlemsmøder og holder kurser og arrangementer.

Forhandlingsdirektør: John Wæver

Forhandlingschef for teamet for offentligt ansatte chef-medlemmer: Lene Thorsen Hallenberg 

Forhandlingschef for teamet for offentligt ansatte ikke-chef-medlemmer: Mads Carstensen

Forhandlingschef for teamet for privatansatte medlemmer: Charlotte Thaning


 • Louise Ascanius

  Louise Ascanius

  Chefkonsulent

  dk,djoef,loa

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 73

  Rådgiver chefer i regioner og kommuner om løn- og ansættelsesvilkår. Deltager i forhandling af kollektive aftaler på chef-området. Underviser tillidsrepræsentanter i forhandling og forhandlingsteknik.

 • Josefine Borre Bjødstrup

  Josefine Borre Bjødstrup

  Student

  dk,djoef,jbj

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 13

  Bistår Djøfs konsulenter på det private område i konkrete medlemssager, herunder konkurs, feriespørgsmål, lønberegninger mv.

 • Jeanette Blume

  Jeanette Blume

  Chefsekretær

  dk,djoef,jba

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 48

  Sekretær for formanden for Overenskomstforeningen, forhandlingsdirektøren og for konsulenter i Forhandlingsafdelingen, OK-teamet.

 • Mads Carstensen

  Mads Carstensen

  Forhandlingschef

  dk,djoef,mca

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 69

  Chef for de medarbejdere i Forhandlingsafdelingen, der rådgiver og forhandler løn - og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte i kommuner, stater og regioner.

 • Dorthe Christensen

  Dorthe Christensen

  Seniorkonsulent

  dk,djoef,doc

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 95

  Forhandler og rådgiver om løn og ansættelsesvilkår i staten, kommuner og i regionerne. Har endvidere opgaver i relation til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

 • Lise Damgaard

  Lise Damgaard

  Konsulent

  dk,djoef,lda

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 96 71

 • Lydia Langgaard Djurhuus

  Lydia Langgaard Djurhuus

  Chefkonsulent

  dk,djoef,lld

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 08

  Rådgiver medarbejdere i den private sektor om løn, ansættelses- og kontraktsvilkår, herunder klausuler, aktieoptioner mv. og indgår i forhandlinger med arbejdsgiverne om disse vilkår.

 • Irene Flæbæk

  Irene Flæbæk

  Forhandlingssekretær

  dk,djoef,ifl

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 97

  Støttefunktion i sager om løn- og ansættelsesvilkår for chefer ansat i stat, kommuner og regioner, herunder løn, åremål, stillingsændringer og fratræden. Oplysning om cheflønsforhandlere. Udtræk fra forhandlingsdatabasen.

 • Ellen Gydesen

  Ellen Gydesen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,elg

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 56

  Forhandler og rådgiver i sager om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomsansatte i kommuner og regioner. Endvidere opgaver i relation til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

 • Lene Thorsen Hallenberg

  Lene Thorsen Hallenberg

  Forhandlingschef

  dk,djoef,lha

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 12

  Chef for de medarbejdere i Forhandlingsafdelingen, der rådgiver og forhandler løn- og ansættelsesvilkår for offentlige chefer.

 • Anne Dyrlund Hansen

  Anne Dyrlund Hansen

  Rådgiver

  dk,djoef,adh

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 14

  Rådgiver og forhandler løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte medarbejdere i staten, bl.a. i sager om løn og fratræden. Underviser desuden på tillidsrepræsentantkurser.

 • Birna Agerskov Hansen

  Birna Agerskov Hansen

  Forhandlingsmedarbejder

  dk,djoef,bih

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 59

  Sekretær for Offentlige chefer, tilskud til arbejdspladsmøder og -arrangementer for Offentlige chefer.

 • Anne Mette Hjorth

  Anne Mette Hjorth

  Chefkonsulent

  dk,djoef,amh

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 15

  Rådgiver og forhandler sager om løn- og ansættelsesvilkår for chefer i stat, kommune og regioner, om bl.a. sager om løn, åremål stillingsændring og fratræden. Underviser tillidsrepræsentanter i videregående forhandling og forhandlingsteknik.

 • Marielle Høgenhaug

  Marielle Høgenhaug

  Chefkonsulent

  dk,djoef,mhg

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 36 91 91 92

  Forhandler og rådgiver i sager om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte medarbejdere i staten, regioner og kommuner, blandt andet i sager om løn og fratræden.

 • Robert Padilla Bang Jensen

  Robert Padilla Bang Jensen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,rpj

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 06

  Rådgiver medarbejdere i den private sektor om løn, ansættelses- og kontraktvilkår, herunder klausuler, aktieoptioner mv., og indgår i forhandlinger med arbejdsgivere om disse vilkår.

 • Helle Sand Kristensen

  Helle Sand Kristensen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,hsk

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 67

  Forhandler og rådgiver i sager om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte medarbejdere i staten, regioner og kommuner, blandt andet i sager om løn og fratræden.

 • Maja Kure Kristensen

  Maja Kure Kristensen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,mkk

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 21

  Forhandler og rådgiver i sager om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomsansatte i kommuner og regioner, blandt andet i sager om løn og fratræden.

 • Mads Kildegaard Larsen

  Mads Kildegaard Larsen

  Konsulent

  dk,djoef,mkl

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 36 91 91 30

  Rådgiver medarbejdere i den private sektor om løn, ansættelses- og kontraktsvilkår, herunder klausuler, aktieoptioner mv. og indgår i forhandlinger med arbejdsgiverne om disse vilkår.

 • Marianne Sussi Lønning

  Marianne Sussi Lønning

  Forhandlingsmedarbejder

  dk,djoef,mln

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 41

  Administrativ betjening af tillidsrepræsentanter på det offentlige område, Overenskomstforeningens sektorudvalg og repræsentantskab.

 • Charlotte Højby Løssl

  Charlotte Højby Løssl

  Chefkonsulent

  dk,djoef,chl

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 12

  Forhandler og rådgiver i sager om løn og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte medarbejdere i staten, regioner og kommuner, bl.a. sager om løn og fratræden. Underviser desuden på tillidsrepræsentantkurser.

 • Niels Mosegaard

  Niels Mosegaard

  Chefkonsulent

  dk,djoef,nim

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 96 44

  Rådgiver medarbejdere og direktører i den private sektor om løn, ansættelses- og kontraktsvilkår, herunder klausuler, aktieoptioner mv. og indgår i forhandlinger med arbejdsgiverne om disse vilkår.

 • Eva Mørkegaard

  Eva Mørkegaard

  Konsulent

  dk,djoef,evm

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 18

  Rådgiver medarbejdere i den private sektor om løn, ansættelses- og kontraktsvilkår, herunder klausuler, aktieoptioner mv. og indgår i forhandlinger med arbejdsgiverne om disse vilkår.

 • Erik Steiness Neergaard

  Erik Steiness Neergaard

  Konsulent

  dk,djoef,esn

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 97 20

  Forhandler og rådgiver i sager om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte medarbejdere i staten, regioner og kommuner, bl.a. i sager om løn og fratrædelse.

 • Anne-Marie Németh

  Chefkonsulent

  dk,djoef,amn

  Forhandlingsafdelingen, Djøfs Rådgivningscenter

  Tlf: 36 91 91 47

  Yder individuel rådgivning og sparring over for de medlemmer, der dagligt henvender sig. Planlægger og gennemfører Djøfs opsøgende rådgivning og sparring. Koordinerer, optimerer og udvikler rådgivning og medlemsservice.

 • Jens Porsgaard Nielsen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,jpn

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 01 75

  Rådgiver og forhandler sager om løn- og ansættelsesvilkår for erhvervsskoleledere.

   

 • Pia Beck Nielsen

  Pia Beck Nielsen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,pbn

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 90

  Forhandler og rådgiver i sager om løn- og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte medarbejdere i staten, regioner og kommuner, blandt andet i sager om løn, arbejdstid, barsel og afskedigelse. Underviser på Djøfs tillidsrepræsentantkurser.

 • Suzanne Norton

  Suzanne Norton

  Forhandlingssekretær

  dk,djoef,snp

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 67

  Behandler låneansøgninger til Djøfs Fond.

 • Lars Mørup Petersen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,lmp

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 07

 • Peter Salling Petersen

  Peter Salling Petersen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,psp

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 71

  Rådgiver og forhandler sager om løn- og ansættelsesvilkår for chefer ansat i staten og regioner. Blandt andet sager om løn, åremål, stillingsændringer og fratræden.

 • Helene Rafn

  Helene Rafn

  Lønforhandlingschef

  dk,djoef,her

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 34

  Rådgiver privatansatte om løn og ansættelsesvilkår, bla. kontraktgennemgang, ferieregler, barsel, og fratræden. Underviser desuden på lønforhandlingskurser og kurser for nyuddannede.

 • Lone Ulrich Rasmussen

  Lone Ulrich Rasmussen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,lur

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 96 62

 • René Rasmussen

  René Rasmussen

  Chefkonsulent

  dk,djoef,rra

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 97 14

  Rådgiver privatansatte og studerende om løn- og ansættelsesvilkår. Giver forhandlingsbistand og rådgiver medlemmer i konkrete sager om afskedigelser, stillingsændringer, løn mv.

 • Preben Rohde

  Preben Rohde

  Chefkonsulent

  dk,djoef,pro

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 05

  Rådgiver og forhandler sager om løn- og ansættelsesvilkår for kommunale chefer og chefer ansat i staten. Bl.a. løn, åremål, stillingsændringer og fratræden.

 • Christian Jørgen Sander

  Christian Jørgen Sander

  Chefkonsulent

  dk,djoef,csa

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 36 91 91 52

  Rådgiver medarbejdere i den private sektor om løn, ansættelses- og kontraktvilkår, herunder klausuler, aktieoptioner mv. og indgår i forhandlinger med arbejdsgivere om disse vilkår.

 • Steffen Schmidt

  Steffen Schmidt

  Chefkonsulent

  dk,djoef,sts

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 15

  Rådgiver og forhandler sager om løn- og ansættelsesvilkår for chefer ansat i stat, kommuner og regioner, herunder løn, åremål, stillingsændringer og fratræden.

 • Helene Grarup Smidt

  Helene Grarup Smidt

  Chefkonsulent

  dk,djoef,hgs

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 97 83

  Rådgiver og forhandler sager om løn- og ansættelsesvilkår for privatansatte og overenskomstansatte i staten. Bl.a kontrakter, løn og fratræden.

 • Christina Thorngreen Sorth

  Christina Thorngreen Sorth

  Rådgiver

  dk,djoef,cts

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 55

  Anmelder tillidsrepræsentanter over for offentlige arbejdsgivere og servicerer tillidsrepræsentanter med faglig bistand. Bistår Djøfs konsulenter med lønforhandlinger for overenskomstansatte medlemmer.

 • Ann Louise Steengaard

  Ann Louise Steengaard

  Chefkonsulent

  dk,djoef,als

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 98 84

  Rådgiver og forhandler sager om ansættelsesvilkår for statsansatte og kommunalt ansatte fuldmægtige og erhvervsskolelærere. Sagerne vedrører f.eks. løn, arbejdstid, barsel og afskedigelse. Underviser på Djøfs tillidsrepræsentantkurser. Servicerer bestyrelsen for Djøf Overenskomstforening.

 • Linn Dyrgaard Stinus

  Linn Dyrgaard Stinus

  Rådgiver

  dk,djoef,lds

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 36 91 91 86

  Anmelder tillidsrepræsentanter over for offentlige arbejdsgivere og servicerer tillidsrepræsentanter med faglig bistand. Bistår Djøfs konsulenter med lønforhandlinger for overenskomstansatte medlemmer.

 • Charlotte Thaning

  Charlotte Thaning

  Forhandlingschef

  dk,djoef,cht

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 14

  Chef for de medarbejdere i Forhandlingsafdelingen, der rådgiver og forhandler løn - og ansættelsesvilkår for privatansatte medlemmer.

 • Majbritt Tømmerup (orlov)

  Majbritt Tømmerup (orlov)

  Chefkonsulent

  dk,djoef,mbj

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 01 88

  Rådgiver privatansatte om løn- og ansættelsesvilkår bl.a. kontraktgennemgang, ferieregler, barsel og fratræden.

 • Helle Venø

  Helle Venø

  Chefkonsulent

  dk,djoef,hvp

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 97 80

  Rådgiver privatansatte og studerende om løn- og ansættelsesvilkår. Giver forhandlingsbistand og rådgiver medlemmer i konkrete sager om afskedigelser, stillingsændringer, løn mv.

 • Pernille Due Vesterheden

  Pernille Due Vesterheden

  Chefkonsulent

  dk,djoef,pdv

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 99 58

  Rådgiver og forhandler sager om løn- og ansættelsesvilkår for chefer i staten, bl.a. sager om løn, åremål, stillingsændringer og fratræden.

 • Hanne Walsted

  Hanne Walsted

  Chefkonsulent

  dk,djoef,haw

  Forhandlingsafdelingen

  Tlf: 33 95 97 67

  Rådgiver privatansatte om løn- og ansættelsesvilkår – bl.a. kontraktgennemgang, ferieregler, klausuler og fratrædelser. Forhandler overenskomster på private virksomheder. Underviser på Djøf Privats lønforhandlingskurser.