01.01.2015

Djøfs direktionen bestod i 2009 af 7 mænd og 0 kvinder, i 2010 af 7 mænd og 1 kvinde, og i dag består den af 2 mænd og 2 kvinder. Det skyldes blandt andet, at vi ved fusionen mellem Djøf og C3 i 2010 betragtede det som en organisatorisk anledning, da den nye direktion skulle sammensættes. Og så har vi, siden underskrivelsen af Charter for flere kvinder i ledelse i 2008, et fokus på ligelig rekruttering og er i dag mere parate til at ofre opmærksomhed på det, end hvis vi ikke havde forpligtet os i charteret.

Djøfs sekretariat underskrev som arbejdsplads Charter for flere kvinder i ledelse den 30. december 2008. På den baggrund udarbejdede vi en baselinerapport, hvor vi beskriver tiltag, vi vil igangsætte for at sikre flere kvinder i ledelse. En balanceret sammensætning af mænd og kvinder på alle niveauer i sekretariatet giver de bedste resultater, den bedste udvikling og den bedste dynamik. Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling og avancement. 

Læs baseline rapporten for flere kvinder i ledelse.

Tilslutningen til Charter for flere kvinder i ledelse er et naturligt tiltag i vores arbejde for at blive en endnu bedre og mere udviklende arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække og fastholde både mænd og kvinder. Den 1. november 2011 afleverede vi en statusrapport til Ligestillingskontoret. I rapporten beskrives de aktiviteter, der har fundet sted siden underskrivelsen af charteret for at sikre en bedre kønsbalance i Djøf.

Læs statusrapporten til Ligestillingskontoret

Baggrunden

I november 2008 udgav Djøf en rapport om Køn og Ledelse, hvor vi bl.a. opfordrer alle større offentlige og private virksomheder til at tilslutte sig Charter for flere kvinder i ledelse.

Formålet med charteret er:

  • At sikre, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre lederkarriere.
  • At igangsætte konkrete, målbare indsatser i virksomheder og organisationer for at øge andelen af kvinder i ledelse på alle niveauer.
  • At offentlige og private virksomheder bruger alle talenter.

Djøf har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd og kvinder. Vi ser det som et samfundsmæssigt problem, hvis man i praksis udelukker en stor del af den samlede talentmasse – kvinderne – fra lederstillinger.

Læs i øvrigt mere om kønssammensætningen i Djøfs sekretariat i dokumentet "Ligestillingsbarometer 2013". Har du spørgsmål eller input til Ligestillingsbarometeret, kan du kontakte HR chefkonsulent Charlotte Lund Wissing.

Ligestillingsbarometer 2013.

Vil du vide mere?

Se også hvordan Djøf forholder sig til:

Du kan også læse mere på www.kvinderiledelse.dk.