14.02.2014

Ønsker du at udvikle dig i rollen som selvstædig erhvervsdrivende? Overvejer du at tage din virksomhed til det næste niveau?  Er du eksempelvis parat til at gå fra enmandsforetagende til at have medarbejdere, og vil du gerne have sparring på, hvordan du kommer godt i gang?

For at du kan få en mentor, skal du:

 • være medlem af Djøf 
 • være selvstændig med en etableret virksomhed
 • have en konkret udfordring, som du ønsker sparring på
 • turde sætte din tvivl og dine dilemmaer i spil i samtalerne med mentor
 • ønske at reflektere og udvikle dig fagligt og personligt 

Hvorfor få en mentor?

Du får en fortrolig og uafhængig samtalepartner

En mentor fra Djøf er ikke en del af din dagligdag, men en neutral og indsigtsfuld person, Det er med til at skabe et fortroligt rum, hvor du kan få et andet perspektiv på dine valg og tale om emner, man ikke kan tale med fx kollegaer eller ægtefælle om.

Du øger din selvindsigt og selvudvikling

Når du skal fortælle om din aktuelle udfordring, sætter det gang i en refleksionsproces, hvor du i højere grad bliver opmærksom på dig selv, hvad du føler, og hvad du er god til etc. Denne viden er et led i din faglige og personlige udvikling.

Du får en dybere selverkendelse

Den refleksion, du skaber sammen med din mentor, vil stille dig stærkere i forhold til de udfordringer og dilemmaer du står i, og de valg og beslutninger du skal træffe. Når du har haft mulighed for at se din situation igennem en erfaren persons øjne og har hørt om en andens erfaring, bliver valget som oftest lettere.

Ansøgningsfrister

Følgende ansøgningsfrister er gældende:

 • 8. august 2014
 • 27. oktober 2014

Menteeintroduktion

Når du har søgt en mentor, inviteres du til menteeintroduktion

Kommende menteeintroduktioner

København:

 • 25. august 2014 
 • 6. november 2014

Aarhus:

 • 27. august 2014
 • 4. november 2014

Du kan først blive matchet med en mentor, når du har deltaget i en menteeintroduktion. Til introduktionen bliver du klædt på til den særlige samtaleform, som en udviklingssamtale med en mentor er. Vi tager udgangspunkt i din ansøgning, så husk at medbringe den, og perspektiverer til den udvikling, du er i gang med, når du søger en mentor.

Mentorforløb

Når du har fået din mentors kontaktoplysninger, organiserer du selv forløbet med din mentor. Et forløb består først af et afklaringsmøde, hvor du og mentor afstemmer jeres gensidige forventninger. I vurdere endvidere, om der er noget i jeres relation, det gør, at I ikke er det rigtige match. Skulle det være tilfældet, kontakter du Djøfs Mentorteam, hvorefter der laves et rematch.

Efter afklaringsmødet planlægger I selv de kommende møder. Der er typisk minimum 4 møder over en tidsperiode på op til et år. Du skal som udgangspunkt regne med, at det er mentors arbejdsplads, der er mødested.

Roller og ansvar

Du er som mentee ansvarlig for mentorforløbet; herunder koordinering af mødedatoer og forberedelse af indhold til møderne. Ligeledes er det også dig, der tager kontakt til Djøfs Mentorteam, når forløbet afsluttes eller såfremt der opstår udfordringer under forløbet. Det er dit ansvar at være velforberedt til møderne og afsætte den fornødne tid til refleksion før og efter møderne.

Mentor har ansvaret for processen på selve mødet; at I kommer grundigt om de emner, du har på dagsordenen, at du både bliver anerkendt og bekræftet, men også bliver udfordret og ser nye vinkler på dine udfordringer.

Du kan læse mere om Mentorprogrammets rammer og ansvar i dokumentet herunder:

Rammer og spilleregler for Djøfs Mentorprogram

Søg en mentor

Ønsker du en mentor, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor. Det er vigtigt, at du beskriver specifikt, hvad du forventer at tale med mentor om. Det gør det lettere for os at lave det rigtige match. Skemaet sender du sammen med dit cv til  dk,djoef,mentor.

Menteeansøgning for selvstændige