15.07.2014

En mentor deler ud af sine erfaringer og kompetencer for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling på arbejdsmarkedet. En mentor sparrer, vejleder, udfordrer og inspirerer dig. Helt konkret udforsker du sammen med mentor den arbejdssituation, du er i. I reflekterer over dine muligheder og valg - og mentor guider dig i helt nye retninger eller bringer dig tættere på dine mål.

Ønsker du at udvikle dig i rollen som selvstændig erhvervsdrivende? Overvejer du at tage din virksomhed til det næste niveau? Er du eksempelvis parat til at gå fra enmandsforetagende til at have medarbejdere, og vil du gerne have sparring på, hvordan du kommer godt i gang?

Få en erfaren djøfer som mentor!

For at du kan få en mentor som selvstændig, skal du:

 • være medlem af Djøf 
 • være selvstændig med en etableret virksomhed
 • have en konkret udfordring, som du ønsker sparring på
 • turde sætte din tvivl og dine dilemmaer i spil i samtalerne med mentor
 • ønske at reflektere og udvikle dig fagligt og personligt 

Hvorfor blive mentee?

 • At være mentee øger selvindsigten, da du er nødt til at sætte ord på dine værdier, dine daglige udfordringer og dine faglige og personlige kompetencer i samtalen med mentor
 • Som mentee får du en fortrolig og uafhængig sparringspartner, der kan hjælpe dig med at reflektere over dit arbejdsliv
 • At være mentee giver ny viden og handlekraft, da du får adgang til andre perspektiver og løsninger
 • Som mentee er du og din karriere som selvstændig erhvervsdrivende i fokus

Menteeintroduktion

Når du har søgt en mentor, inviteres du til menteeintroduktion. Til introduktionen bliver du klædt på til den særlige samtaleform, som en udviklingssamtale med en mentor er.

Ansøgningsfrister:

 • 15. august 2014
 • 27. oktober 2014

Kommende menteeintroduktioner:

København:

 • 25. august 2014 
 • 6. november 2014

Aarhus:

 • 27. august 2014
 • 4. november 2014

Mentorforløb

Når du har fået din mentors kontaktoplysninger, organiserer du selv forløbet med din mentor. Et normalt forløb består først af et afklaringsmøde, hvor du og mentor afstemmer jeres gensidige forventninger. I vurderer endvidere, om der er noget i jeres relation, der gør, at I ikke er det rigtige match. Skulle det være tilfældet, kontakter du Djøf, og der laves et rematch.

Efter afklaringsmødet planlægger I selv de kommende møder. Det er normalt minimum 4 møder over en tidsperiode på op til et år. Du skal i udgangspunktet regne med, at det er mentors arbejdsplads, der er mødestedet.

Roller og ansvar

Du er som mentee ansvarlig for mentorforløbet; herunder koordinering af mødedatoer og forberedelse af indhold til møderne. Det er også dig, der tager kontakt til mentorteamet, når forløbet afsluttes, eller hvis der opstår udfordringer under forløbet. Det er dit ansvar at være velforberedt til møderne og afsætte den fornødne tid til refleksion før og efter møderne.

Mentor har ansvaret for processen på selve mødet; at I kommer grundigt rundt om de emner, du har på dagsordenen, at du både bliver anerkendt og bekræftet, men også bliver udfordret og ser nye vinkler på dine udfordringer.

Du kan læse mere om mentorprogrammets rammer og spilleregler i dokumentet herunder:

Rammer og spilleregler for Djøfs mentorprogram

Søg en mentor

Ønsker du en mentor, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor. Det er vigtigt, at du beskriver specifikt, hvad du forventer at tale med mentor om. Det gør det muligt for os, at lave det rigtige match, og ansøgningen er ligeledes din kommende mentors førstehåndsindtryk. Ansøgningen sender du sammen med dit cv til dk,djoef,mentor

Menteeansøgning for selvstændige