15.07.2014

En mentor deler ud af sine erfaringer og kompetencer for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling på arbejdsmarkedet. En mentor sparrer, vejleder, udfordrer og inspirerer dig. Helt konkret udforsker du sammen med mentor den arbejdssituation, du er i. I reflekterer over dine muligheder og valg - og mentor guider dig i helt nye retninger eller bringer dig tættere på dine mål.

Tænker du over, hvordan du kan positionere dig i dit arbejde? Har du behov for konkret, faglig sparring? Eller har du brug for et par generelle råd som nyuddannet på arbejdsmarkedet?

Få en erfaren djøfer som mentor!

For at du kan få en mentor som dimittend, skal du:

 • være medlem af Djøf
 • være i job
 • have en konkret udfordring, som du ønsker sparring på
 • turde sætte din tvivl og dine dilemmaer i spil i samtalerne med mentor
 • ønske at reflektere, og udvikle dig fagligt og personligt

Hvad kan man tale med en mentor om?

For at du får mest muligt ud af dit mentorforløb, er det nødvendigt, at du i din ansøgning kan formulere en udfordring, som du ønsker sparring på i samtalerne med mentor.

Eksempler på relevante udfordringer kan være:

 • kompetenceforståelse
 • oversættelse af arbejdsmarkedets krav og forventninger
 • faglig sparring i det første job
 • karriere- eller brancheskift
 • profilering på arbejdspladsen
 • work-life-balance

Hvem er typisk mentor for dimittender?

Mentorerne er erhvervsaktive medlemmer af Djøf med minimum 3 års erhvervserfaring. Mange af dimittendmentorerne har deres oplevelser fra det første job frisk i erindringen, mens andre har et langt arbejdsliv af erfaringer at trække på. Mentorerne har alle det tilfælles, at de har lyst til at mødes og sparre med en nyuddannet djøfer.

Vi oplever ofte, at mentees ønsker sig en mentor der ligner dem selv - blot med mange års erfaring. Det bunder ofte i en forventning om, at mentor kan give dem svar på deres udfordringer. Vi tilstræber ikke at matche mentorer og mentees, der ligner hinanden. En mentor har ofte ikke til formål at give klare svar, men derimod at give helt andre perspektiver på en udfordring.

Hvorfor blive mentee?

 • At være mentee øger selvindsigten, da du er nødt til at sætte ord på dine værdier, dine daglige udfordringer og dine faglige og personlige kompetencer i samtalen med mentor
 • Som mentee får du en fortrolig og uafhængig sparringspartner, der kan hjælpe dig med at reflektere over dit arbejdsliv

 • At være mentee giver ny viden og handlekraft, da du får adgang til andre perspektiver og løsninger

 • Som mentee er du og din karriere i fokus.

Menteeintroduktion

Når du har søgt en mentor, inviteres du til menteeintroduktion. Til introduktionen bliver du klædt på til den særlige samtaleform, som en udviklingssamtale med en mentor er.

Ansøgningsfrister:

Det er muligt at få tildelt en mentor i faste perioder. Følgende ansøgningsfrister er gældende for resten af 2014.

 • 15. august 2014
 • 27. oktober 2014

Kommende menteeintroduktioner:

København:

 • 19. august 2014
 • 11. november 2014

Aarhus:

 • 27. august 2014

 • 4. november 2014

Til introduktionen hører du mere om mentoring, forløbet, roller og ansvar. Vi arbejder endvidere med din ansøgning. Det gør vi for at sikre dig det bedste match. Ansøgningen er herudover også din kommende mentors førstehåndsindtryk af dig.

Mentorforløb

Når du har fået din mentors kontaktoplysninger, organiserer du selv forløbet med din mentor. Et normalt forløb består først af et afklaringsmøde, hvor du og mentor afstemmer jeres gensidige forventninger. I vurderer endvidere, om der er noget i jeres relation, der gør, at I ikke er det rigtige match. Skulle det være tilfældet, kontakter du Djøf, og der laves et rematch.

Efter afklaringsmødet planlægger I selv de kommende møder. Det er normalt minimum 4 møder over en tidsperiode på op til et år. Du skal som udgangspunkt regne med, at det er mentors arbejdsplads, der er mødestedet.

Roller og ansvar

Du er som mentee ansvarlig for mentorforløbet; herunder koordinering af mødedatoer og forberedelse af indhold til møderne. Det er også dig, der tager kontakt til Mentorteamet, når forløbet afsluttes, eller hvis der opstår udfordringer under forløbet. Det er dit ansvar at være velforberedt til møderne og afsætte den fornødne tid til refleksion før og efter møderne.

Mentor har ansvaret for processen på selve mødet; at I kommer grundigt om de emner, du har på dagsordenen, at du både bliver anerkendt og bekræftet, men også bliver udfordret og ser nye vinkler på dine udfordringer.

Du kan læse mere om mentorprogrammets rammer og spilleregler i dokumentet herunder:

Rammer og spilleregler for Djøfs mentorprogram

Søg en mentor

Ønsker du en mentor, skal du udfylde ansøgningen, som du finder nedenfor. Det er vigtigt, at du beskriver specifikt, hvad du forventer at tale med mentor om. Det gør det muligt for os at lave det rigtige match, og ansøgningen er ligeledes din kommende mentors førstehåndsindtryk. Ansøgningen sender du sammen med dit cv til dk,djoef,mentor  

Menteeansøgning for dimittender i job