14.02.2014

En dimittendmentor deler ud af sine erfaringer og kompetencer for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling når du er på arbejdsmarkedet. En mentor sparrer med dig, inspirerer dig og giver dig et refleksionsrum.

Hvem er en mentor god for?

Du vil typisk have fordel af at få en dimittendmentor, hvis du lige har skiftet studiebøgerne ud med dit første job. En dimittendmentor kan være et godt valg, hvis du mangler afklaring om dine muligheder og veje i arbejdslivet, eller hvis du står i et konkret dilemma, hvor dit valg af løsning er afgørende for din videre færd.

For at du kan få en dimittendmentor, skal du;

 • være medlem af Djøf
 • være nyuddannet - og sidde i dit første job
 • ønske at reflektere, udvikle dig fagligt og personligt
 • turde sætte dig selv og dine karrieretanker i spil

Hvad kan man tale med en mentor om?

For at du får mest muligt ud af dit mentorforløb, er det nødvendigt, at du i din ansøgning kan formulere en udfordring, som du ønsker sparring på i samtalerne med mentor.

Eksempler på relevante udfordringer kan være:

 • kompetenceforståelse
 • oversættelse af arbejdsmarkedets krav og forventninger
 • faglig sparring i det første job
 • karriere- eller brancheskift
 • profilering på arbejdspladsen
 • work-life-balance

Hvad kan en mentor ikke hjælpe med?

Er du jobsøgende og søger hjælp til at komme i job, er det ikke nødvendigvis en mentor, du har behov for. En mentor er en sparringspartner, der desværre ikke kan hjælpe dig med at komme i arbejde - en mentor kan i stedet hjælpe dig til at se verden fra en ny side og på den måde give dig inspiration når du er i job. Har du brug for konkret hjælp til din jobsøgning, så anbefaler vi i stedet et kursus i jobsøgning eller et netværk for dimittender på jobjagt.

Se nedenstående links, hvis du vil vide mere om Djøfs tilbud til jobsøgende.

Sådan får du dit første job

Karrieresamtale

Hvem er en typisk dimittendmentor?

Dimittendmentorerne er erhvervsaktive medlemmer af Djøf med minimum 3 års erhvervserfaring. Mange af dimittendmentorerne har deres oplevelser fra det første job frisk i erindringen, mens andre har et langt arbejdsliv af erfaringer at trække på. Mentorerne har alle det tilfælles, at de har lyst til at mødes og sparre med en nyuddannet Djøfer.

Vi oplever ofte, at mentees ønsker sig en mentor der ligner dem selv - blot med mange års erfaring. Det bunder ofte i en forventning om, at mentor kan give dem svar på deres udfordringer. Vi tilstræber ikke at matche mentorer og mentees, der ligner hinanden. En mentor har ofte ikke til formål at give klare svar, men derimod at give helt andre perspektiver på en udfordring.

Praktiske informationer

Et mentorforløb omfatter typisk minimum 4 møder af 1,5 times varighed over en periode på 8-12 måneder. Det præcise antal møder, længde samt hyppighed aftales mellem mentor og mentee på det første møde.

Det er gratis at være mentee i Djøfs mentorprogram, men der forventes en del forberedelse til hvert møde. Vi tilstræber at finde den bedste mentor ud fra ønsker og profil, men for at lave det bedst mulige match, skal mentee være klar til at bruge tid på transport til og fra mentormøderne.

Vi matcher fire gange om året, derfor er det muligt at få tildelt en mentor i fastlagte perioder. De næste ansøgningsfrister ses nedenfor.

Ansøgningsfrister:

 • 8. august 2014
 • 27. oktober 2014

Ansøgningsprocessen

 1. Djøf modtager din menteeansøgning, dvs. udfyldt ansøgningsskema samt opdateret CV
 2. Du inviteres til en obligatorisk introduktionsseance for nye mentees, hvor der informeres omkring det kommende mentorforløb. Endvidere gennemgås dit ansøgningsskema, så husk at tage det med dig. Forventninger til dig som mentee, forberedelse til mentorforløbet og gode råd til et vellykket mentorforløb gennemgår vi også på dagen.
 3. Du har efterfølgende mulighed for eventuelt at justere din menteeansøgning på baggrund af den viden og afklaring, du har opnået under introduktionsseancen.
 4. Når du har deltaget på vores introduktion, og vi eventuelt har modtaget et tilpasset ansøgningsskema, påbegyndes matchprocessen. Det er ikke muligt at få en mentor, før du har deltaget i en menteeintroduktion.
 5. Du tildeles en mentor per e-mail. Herefter kontakter du din mentor og aftaler datoen for det første afklaringsmøde
 6. Efter afklaringsmødet har både mentor og mentee mulighed for at afbryde forløbet, hvis de vurderer, at det ikke er det rette match. I tilfælde heraf rematches mentee efterfølgende

Mentorforløbet - roller og ansvar

På afklaringsmødet afstemmer mentor og mentee de gensidige forventninger, fornemmer kemien og om det er det rette match. Efter mødet kan både mentor og mentee vurdere, om der er basis for et godt mentorforløb. I tilfælde af at det ikke er det rigtige match, vil vi hurtigst muligt finde en ny mentor. Hvis mentor og mentee vælger at fortsætte forløbet, vil I herfra være selvkørende.

Du er som mentee ansvarlig for mentorforløbet; herunder koordinering af mødedatoer og forberedelse af indhold til møderne. Ligeledes er det også dig, der tager kontakt til Mentorteamet, når forløbet afsluttes eller såfremt der opstår udfordringer under forløbet. Det er dit ansvar at være velforberedt til møderne og afsætte den fornødne tid til refleksion før og efter møderne.

Mentor har ansvaret for processen på selve mødet; at I kommer grundigt om de emner, du har på dagsordenen, at du både bliver anerkendt og bekræftet, men også bliver udfordret og ser nye vinkler på dine udfordringer.

Du kan læse mere om Mentorprogrammets rammer og ansvar i dokumentet herunder:

Rammer og spilleregler for Djøfs Mentorprogram

Søg en dimittendmentor

Ønsker du en dimittendmentor, skal du udfylde ansøgningsskemaet. Skemaet skal udfyldes grundigt og fyldestgørende - især din motivation for at søge en mentor. Skema sendes til dk,djoef,mentor  

Når du har indsendt ansøgningsskemaet indkaldes du til en obligatorisk introduktionsaften i Djøf.

Menteeansøgning for dimittender i første job

Kommende menteeintroduktion i Djøf:

København:     

 • 19. august 2014 
 • 11. november 2014

Aarhus:           

 • 27. august 2014
 • 4. november 2014

Til introduktionen vil du høre mere om mentoring, forløbet, roller, ansvar etc. Du skal være forberedt på, at vi kan bede dig uddybe din ansøgning yderligere efter den obligatoriske introduktionsaften. Dette gør vi for at sikre dig det bedste match og give mentor de rette forudsætninger for at kunne hjælpe dig med at belyse din problemstilling.

Efter introduktionen - og en eventuel tilpasning af ansøgningsskemaet - går vi i gang med at finde et godt mentormatch til dig. Vi tager udgangspunkt i den udfordring, du beskriver, og kigger samtidigt på mentors kompetencer og erfaringer. Når vi har fundet et match, kontakter vi først mentor for at få godkendt forløbet, og herefter hører du fra os med kontaktinformation og rammer for forløbet.