23.01.2014

Gevinster ved et ledernetværk

Et stærkt ledernetværk giver dig mulighed for:

 • at dele erfaringer og sparre om ledelsesdilemmaer med andre ledere
 • at arbejde med din ledelsespraksis i et fortroligt rum
 • at udvide netværket af ledere uden for din egen virksomhed 

Ønsker du rådgivning om valg af ledernetværk, er du velkommen til at ringe eller skrive til chefkonsulent:
 
Christian Ahlefeldt-Laurvigen
tlf. 33 95 98 36 dk,djoef,cal

Professionel mødeledelse

I en travl hverdag er det vigtigt, at den tid, du investerer i et netværk, giver værdi – at du hver gang får noget med hjem.  I Djøfs ledernetværk bliver hvert møde tilrettelagt af en professionel facilitator i samarbejde med to af netværkets deltagere. Det sikrer, at møderne bliver solidt forankret i ledernes egen praksis og afspejler deres aktuelle udfordringer.   

Netværk for både nye og erfarne ledere

Djøf har hvert år mere end 100 netværksforløb i gang over hele landet, heraf omkring 30 ledernetværk, bl.a. for:

 • nye ledere
 • specialiserede ledere, f.eks. for økonomi/administration/kommunikation/HR
 • ledere, der leder andre ledere, f.eks. direktører/partnere/direktionsmedlemmer
 • ledere på jobjagt (selvkørende)

Få sparring på aktuelle dilemmaer

Netværkets deltagere beslutter selv hvilke temaer, de vil diskutere. Emnerne på møderne spænder vidt og kan f.eks. handle om:

 • ledelse af innovation
 • at lede opad til direktion og bestyrelse
 • håndtering af egne og andres følelser i organisationen
 • ledelse af motivation, krav og strategi i en forandringstid
 • ledelse af selvstyrende teams