Kan frivilligt arbejde redde velfærdsstaten?

Af Christian Ahlefeldt-Laurvigen

En nyere tendens i Danmark er, at private virksomheder i stigende omfang indgår partnerskaber om frivilligt arbejde (corporate volunteering), produkter eller andre ting med medlemsorganisationer som Røde Kors, Red barnet, Kræftens Bekæmpelse og Care Danmark. Det handler om social ansvarlighed, at yde et konkret bidrag til samfundet man ikke er forpligtiget til, og så handler det om image.

Således arrangerer Røde Kors og ISS hver sommer en ferielejr for udsatte familier, der normalt ikke kommer på ferie. På lejren deltager medarbejdere fra ISS, som får en mulighed for at gøre en verden til forskel for de udsatte familier. Røde Kors får en hjælpende hånd og ISS giver medarbejderne mulighed for at praktisere virksomhedens værdier på en helt ny måde og tage et socialt ansvar i Danmark.

Hvad er det egentlig, der sker med det frivillige arbejde i Danmark for tiden, hvor også kommunerne i stor stil rykker ind og danner frivillighedsråd og frivillighedscentre og skaber aktive ”medborgere”. Man kunne frygte, at vi er blevet grebet af en stemning og alle løber efter den samme bold med at ”det frivillige arbejde” er svaret på vores udfordringer i velfærdssamfundet? Men holder det og hvor skal de frivillige komme fra?

Man kan spørge: Hvorfor vil højtuddannede pakke breve og passe børn på sommerlejr fremfor at gøre det, man er uddannet til? Måske hænger det helt grundlæggende sammen med at lægge ”ekspertrollen” lidt på hylden og blot at være et menneske, der hjælper et andet menneske. Det kan også handle om at mange af de sociale kompetencer, der kendetegner det frivillige arbejde så som: begejstring, initiativ og empati også er kompetencer, der er stigende efterspurgte i virksomhederne hos ledere og medarbejdere.

Hvilke dagsordener er på spil, og hvordan arbejder man som ”djøfer” med at forene de ”professionelle interesser” om effektivitet, styring og resultater med de frivilliges behov for identitet, anerkendelsen fra brugerne og kontakt - både i medlemsorganisationerne, det offentlige og i virksomhederne?

PS er du også optaget af arbejdet med frivillige - så læs mere om Nyt netværk for professionelle der arbejder med frivillige med start 13. september 2012, hvor bl.a. ISS, Kræftens Bekæmpelse og Holbæk Kommune kommer og fortæller om deres erfaringer.

Din e-mailadresse vil ikke blive vist offentligt.
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.
Kommentér
 • Catharina Sveistrup Damgaard

  Hej Christian,
  Jeg vil gerne høre om essensen af mødet. Det er jo fint, at der er mennesker, der gerne vil bruge sig selv i fritiden på at hjælpe andre, men jeg har et problem m.h.t., hvad der er på spil ? Krisetid, nedskæringstid, arbejdsløshed. Man vil gerne luftes, når man ikke er i arbejde, eller man er på pension og kan bidrage med lidt hjælp. Men jeg ser det som et problem, hvis flere og flere af de ydelser, man som borger/pensionist/handicappet har haft en rettighed til at få af professionelle bliver lavet om til noget man må bede frivillige om. Det være sig hjemmehjælpsagtige ydelser eller handicaphjælperordningsydelser o.l. Såfremt flere og flere af kommunens opgaver bliver løst af frivillige kan det nemt blive på bekostning af endnu større arbejdsløshed og mangel på den rette professionelle hjælp til borgerne. Frivilligt arbejde har for mig hidtil været noget med opgaver, der ellers ikke ville blive varetaget, men jeg tror, at der er ved at ske et skred i den sammenhæng.

  Skriv et svar

  0

  Christian Ahlefeldt

  Hej Catharina Tak for dit indlæg.
  Der er ingen generel essens af møderne i netværket. Hver deltager drager sine egne konklusioner og tager sit unikke udbytte med sig. Essensen af det første møde i netværket kan dog beskrives ud fra aftenens spørgsmål. Spørgsmål som optog netværket var eksempelvis:
  • Hvordan kan man som eksempelvis kommune ”nudge” (dvs. give lyst til) frivillighed?
  • Kannibaliserer kommunerne i det frivillige lag når de rekrutterer frivillige uden om foreningerne?
  • Hvordan hænger frivilliges selvledelse sammen med kommunale kerneopgaver?
  • Er frivillighed = aktivt medborgerskab?
  • Hvordan får jeg solgt frivillige ind på min arbejdsplads, når vi alle godt ved, at normeringer ”bare” vil blive skåret i takt med antal af frivillige i huset?
  Hvis du spørger mig personligt, hæftede jeg mig på det første møde (13.09.2012) særligt ved at organisationer og kommuner skal lære at kunne sætte rammer for det mere ”spontane og kortvarige” ønske om frivilligt arbejde. At man ikke behøver at være langvarigt medlem og foreningsmenneske for at yde en indsats.
  På møde to (09.10.2012) var perspektivet set fra organisationernes side med Adm. Direktør Leif Vestergaard Pedersen, Kræftens Bekæmpelse som indleder. Her var essensen for mig, hvordan man arbejder med uddannelse af frivillige, planer om at arbejde med ”frivilligledelse”. Den særlige udfordring med at inddrage mænd i det frivillige arbejde, hvor navnet ”mandeklub” (=”motorcykel”) tiltrækker mændene og mandegruppe (=”rundkreds”) det modsatte.
  Der er 30-40 deltagere i netværket og jeg er nysgerrig på at høre hvad I andre på mødene oplevede????

  Skriv et svar

  0

  Læs mere
Send mig en mail når der er nye kommentarer på siden.
Kommentér